Kalendář akcí

Minimalizovat
V15 15.05.2019 9:00 - 16:00   Centrum vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, přís (sekretariat@cvlk.cz)
Od čmárání ke psaní - Rozvoj grafomotoriky v předškolním věku
Od čmárání ke psaní - Rozvoj grafomotoriky v předškolním věku
Kategorie:
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Pedagogika
Cílová skupina:DVPP > učitelé 1. stupně ZŠ; DVPP > učitelé MŠ
Popis kurzu:
Celková hodinová dotace: 8 vyuč. hodin

Cílem semináře je seznámit posluchače s rozvojem grafomotoriky z pohledu pedagogických metod zejména metody vývojovosti, tj. postupu od jednoduchého k obtížnějšímu, s respektováním psychických a motorických schopností dětí (ve smyslu vývojového gradientu). Obsahem bude i nový pohled na metodiku „psaní“ levorukých dětí. Posluchačky se seznámí s konkrétním plánem cvičení, námětů, které mohou využít v průběhu školního roku v rámci třídního vzdělávacího programu.

Posluchačky získají poznatky, jak provést dítě přípravným obdobím tak, aby se psaní nestalo zátěžovou situací. 

Obsah semináře:
Vývoj jemné motoriky a volního úchopu.
Pohyb a výkonnost ruky při grafomotorice.
Předpoklady ke grafomotorické činnosti.
Uvolňovací cviky ruky – jóga prstů
Jak na správný úchop tužky? Nesprávné úchopy.
Mýty a omyly v metodice psaní levorukých dětí  
Pracovní zásady při grafomotorických cvičeních. 
Metodika rozvoje grafomotoriky ve vývojové posloupnosti. 
Plán grafomotorických cvičení s konkrétními náměty – využití do TVP
Kresba postavy v jednotlivých vývojových stádiích.
Více informací a registrace