Kalendář akcí


III14 14.03.2019 9:00 - 13:30   Centrum vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, přís (sekretariat@cvlk.cz)
Řešení konfliktů a výchova k toleranci - (pro učitele MŠ)
Řešení konfliktů a výchova k toleranci - (pro učitele MŠ)
Kategorie:
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Pedagogika
Cílová skupina:DVPP > učitelé MŠ
Popis kurzu:Celková hodinová dotace: 5 vyuč. hodin

Seminář je zaměřen na seznámení s agresivitou u dětí -  jaká je příčina, jaký postoj má zaujmout pedagog. Součástí je seznámení a vysvětlení pojmů jako je mediace konfliktu, mediátor atd.

Didaktická část:
Předcházení konfliktům, kdy učitel bude pracovat na vytváření pozitivní prostředí.
Jak pomáhat dětem při řešení konfliktních a problémových situací?
Jak reagovat, když dítě nezvládá své emoce.
Jak učit děti zvládat své emoce?
Pracovní list – metodika, příběh o veverce.
Ukázky rozhovorů – jak reagovat v různých situacích.
Jak řešit konflikty – způsoby řešení konfliktů.
Testová část – jak se chovat při konfliktu .                     

Více informací a registrace