Kalendář akcí

Minimalizovat
Den otevřených dveří na SUPSŠ sklářské Železný Brod

Srdečně zveme všechny zájemce z řad žáků základních škol a jejich rodiče, pedagogy a výchovné poradce z místních i okolních škol, širokou veřejnost k návštěvě naší školy ve středu 6. února 2019 a podrobnému seznámení s jejím fungováním.

 Na základě osobní návštěvy si lze vytvořit ucelenou představu o studiu jak uměleckých oborů (Design skla, Produktový design), tak oborů ryze technických (Aplikovaná chemie, Technologie skla) – a to včetně získání detailních informací k přijímacímu řízení nebo možnostem získání stipendia. Pedagogové a studenti sklářské školy budou návštěvníkům k dispozici od 8 do 16 hodin.

Obor Technologie skla nabízíme po několikaleté odmlce na základě zvýšeného zájmu a potřeb sklářského průmyslu nejen v jabloneckém regionu. Tento obor je finančně podporován KÚ Liberec a firmou Preciosa a. s., která je jedním ze zdejších důležitých zaměstnavatelů a má o absolventy velký zájem. Uchazeči o studium se podrobně seznámí s koncepcí výuky, prohlédnou si moderně vybavené laboratoře, získají detailní informace o přijímacím řízení a dalších mimoškolních aktivitách žáků. Informovat budeme také o možnostech následného uplatnění v praxi nebo vysokých školách.

Těšíme se na vaši návštěvu.