Kalendář akcí

Minimalizovat
II1 01.02.2019 0:00   Centrum vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, přís (sekretariat@cvlk.cz)
Autismus jako způsob bytí - e-learningový kurz
Autismus jako způsob bytí - e-learningový kurz
Kategorie:
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Speciální pedagogika
Cílová skupina:DVPP > speciální pedagogové; DVPP > asistenti pedagoga; DVPP > učitelé speciálních škol; DVPP > učitelé 2. stupně ZŠ; DVPP > učitelé 1. stupně ZŠ; DVPP > učitelé MŠ
Popis kurzu:E-learningový kurz zpracovaný do podoby skript, kdy účastník individuálně studuje problematiku autismu u svého počítače ve svém volném čase z kvalitně zpracovaných materiálů tutora.

Kurz je zahájen krátkým videem seznamující účastníka s obsahem kurzu a osobou tutora. Výukový materiál zahrnuje nejnovější poznatky a informace o autismu formou komparace pohledu různých autorů. Součástí výukových materiálů jsou různé terapeutické modely, postupy, avšak s ohledem na skutečnost, co se u konkrétního dítěte osvědčí, s čím má osoba pečující o autistu dobrou zkušenost (tzv. eklektismus).

Po absolvování studia 15 bloků ověří účastník e-learningového kurzu své nabyté vědomosti prostřednictvím krátkého testu, který je vyhodnocen tutorem. Tutor
je v průběhu celého studia účastníkovi kurzu k dispozici k případným konzultacím.

Cílem tohoto e-learningového kurzu je utřídit si poznatky, pochopit problémy dětí
s autismem a hledat cestu, jak jim nejlépe pomoci ve výchově a vzdělávání.

Kurz je třeba vzhledem ke svému rozsahu – cca 48 vyučovacích hodin – ukončit nejpozději do 3 měsíců od jeho oficiálního zahájení, a to závěrečným testem.

Po absolvování kurzu získá účastník osvědčení MŠMT. 

Více informací a registrace