Kalendář akcí

Minimalizovat
Seminář "SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ NA PRVNÍM STUPNI ZŠ"

Lektoruje: PaedDr. Zdeňka Pospíšilová, speciální pedagog Pedagogicko-psychologické poradny Liberec

Seminář pořádá Občanské sdružení D.R.A.K., z.s.
 
Datum a čas konání: úterý 5. února 2019 od 15:00 hodin.
 
Místo konání: Občanské sdružení D.R.A.K.,z.s., Oblačná 450/1, Liberec.
 
Seminář je určen rodičům dětí, pedagogickým a poradenským pracovníkům, sociálním pracovníkům. Na seminář zveme také veřejnost se zájmem o dané téma.
 
Seminář bude zaměřený na specifické poruchy učení u žáků na prvním stupni ZŠ (dyslexie, dysortografie, dysgrafie a dyskalkulie). Lektorka účastníky semináře sebezkušenostní formou provede situacemi, kdy má dítě obtíže ve čtení, psaní a počítání. Během semináře si účastníci vyzkouší, jak se dítě cítí, když se snaží a ve škole mu „to nejde“. Další část semináře pak bude zaměřena na reedukaci těchto specifických poruch učení, jak můžeme dítěti s těmito obtížemi co nejvíce pomoci.