Kalendář akcí


III1 01.03.2019 9:00 - 14:00   Centrum vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, přís (sekretariat@cvlk.cz)
Zásoby, dlouhodobý majetek, finanční dokumenty - přihlašování pro organizace řízené OŠMTS LK
Zásoby, dlouhodobý majetek, finanční dokumenty - přihlašování pro organizace řízené OŠMTS LK
Kategorie:
Oblast zaměření:Ekonomika > Učetnictví, daně a jiné
Cílová skupina:Účetní a hospodáři > účetní a hospodáři škol a školských zařízení řízených odborem školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Libereckého kraje
Popis kurzu:Program:

- definice zásob, dl. majetku
- směrnice zásoby – nutný obsah a popis evidence zásob
- darování, bezúpl. převod a vyřazování zásob
- inventarizace zásob
- finanční dokumenty na rok 2019
- evidence účtu Transfery na pořízení dl. majetku
- od 13:00 hod NAKAP – účtování, evidence v tabulce transfery, evidence ve finančních dokumentech
Více informací a registrace