Kategorie příspěvků


 

Pedagogičtí pracovníci


RssIcon
Od Lucie Matoušková dne 16.1.2019 11:26
VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA VE ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH V LIBERECKÉM KRAJI LEDEN 2019 Aktualizace...
Od Petra Karbanová dne 15.1.2019 14:09
NIDV nabízí vzdělávací program, který  vychází z požadavků a podmínek stanovených zákonem č. 563/2004...
Od Dana Štěpánová dne 15.1.2019 8:55
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších...
Od Jana Šimůnková dne 14.1.2019 20:56
Ve dnech 24. – 25. 1. 2019 se ve Středisku volného času „Sluníčko“ Lomnice nad Popelkou uskuteční projekt...
Od Jana Šimůnková dne 14.1.2019 20:56
Festival Antifetfest aneb Jde to i jinak! vede žáky základních škol a studenty gymnázií a odborných učilišť...
Od Jana Šimůnková dne 14.1.2019 20:55
Tvořivé hry s fantazií, písmenky a čísly Vhodný kurz do šablon. Den: 5.února 2019 Lektor: Naděžda...
Od Jana Šimůnková dne 9.1.2019 11:45
40hodinový kurz MČMT ČR. Datum: 16.3. - 7.4.2019 Místo konání: Středisko volného času Sluníčko, Komenského 1037, Lomnice nad Popelkou...
Od Jakub Grežo dne 9.1.2019 10:35
 Vážení,

dne 8. a 9. 1. 2019 se uskutečnilo 2., resp. 3. setkání platformy "Metodické centrum pro podporu matematické gramotnosti v Libereckém kraji" v rámci projektu Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I., číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008498.

...