Kategorie příspěvků


 

Pedagogičtí pracovníci


RssIcon
Od Jana Šimůnková dne 25.5.2018 10:12
Vyhlášení nultého ročníku celorepublikové amatérské filmové soutěže Antifetfest aneb Jde to i jinak!...
Od Jana Šimůnková dne 25.5.2018 10:12
Cílem semináře je vytvoření nových her a cvičení, použitelných při práci s dětmi i s dospělými, poznání...
Od Alena Boukalová dne 25.5.2018 9:47
Šance zvířatům, z.s., nabízí semináře pro žáky a studenty ZŠ, SOU a SŠ v Libereckém kraji. Bližší informace...
Od Jana Hartlová dne 25.5.2018 7:02
VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA VE ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH V LIBERECKÉM KRAJI KVĚTEN 2018 Aktualizace...
Od Eva Hodboďová dne 24.5.2018 12:13
V níže uvedených souborech naleznete výsledky krajských kol soutěží a přehlídek vyhlašovaných Ministerstvem...
Od Petra Krčmářová dne 24.5.2018 9:42
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Ministerstvem kultu, mládeže a sportu Bádenska-Württemberska...
Od Petra Karbanová dne 24.5.2018 7:51
NIDV Liberec připravuje Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů, které bude zahájeno na podzim 2018. 

...
Od Petra Krčmářová dne 23.5.2018 12:54
Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje v letošním roce vyčlenil...
Od Jana Hartlová dne 21.5.2018 6:43
 

Dovolujeme si Vás pozvat na ekofestival Greenfest Liberec 2018, který se bude konat již šestým...