Kategorie příspěvků


Skip Navigation Links.
Collapse   Management (3332) Management (3332)
Collapse      Resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu (511) Resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu (511)
Změny ve středních školách Libereckého kraje (16)
Collapse  Pakt zaměstnanosti Libereckého kraje (17) Pakt zaměstnanosti Libereckého kraje (17)
Dokumenty (4)
Orgány Paktu zaměstnanosti (7)
Collapse      Strategické dokumenty ve vzdělávání (174) Strategické dokumenty ve vzdělávání (174)
Celostátní koncepční dokumenty (32)
Krajské koncepční dokumenty (52)
Ostatní krajské dokumenty (43)
Studie a analýzy (22)
Výroční zprávy (15)
Collapse     Přijímací řízení (191) Přijímací řízení (191)
Metodické materiály (13)
Materiály pro ředitele SŠ (10)
Collapse    Vzdělávání a výchova (1601) Vzdělávání a výchova (1601)
Předškolní vzdělávání (316)
Základní vzdělávání (614)
Střední a vyšší odborné vzdělávání (592)
Speciální vzdělávání (242)
Vzdělávání žáků-cizinců (66)
Základní umělecké vzdělávání (80)
Další vzdělávání (262)
Dotační programy (88)
Prevence rizikového chování (108)
Společné vzdělávání (32)
Školní stravování (50)
Česká školní inspekce (44)
Collapse Ekonomika (698)Ekonomika (698)
Ekonomika, účetnictví a provoz škol (154)
Granty a dotace (342)
Collapse Rozpočet regionálního školství (203)Rozpočet regionálního školství (203)
Školy a školská zařízení zřizované Libereckým krajem (108)
Školy a školská zařízení zřizované obcemi LK (123)
Collapse Evropské fondy (190)Evropské fondy (190)
ERASMUS + (17)
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (103)
Collapse OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (43)OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (43)
Globální granty (20)
Přeshraniční spolupráce (10)
Informace od obcí s rozšířenou působností (7)
Collapse Informace pro zřizovatele škol (ORP) (106)Informace pro zřizovatele škol (ORP) (106)
Formuláře (2)
Konkurzy, výběrová řízení (33)
Collapse Obecně závazné dokumenty (45)Obecně závazné dokumenty (45)
BOZP (12)
GDPR (6)
Vyhlášky, předpisy (21)
Collapse Projekty Libereckého kraje (348)Projekty Libereckého kraje (348)
Collapse TechUp (73) TechUp (73)
Volnočasové aktivity pro žáky ZŠ (27)
Hodnocení kvality vzdělávání v Libereckém kraji (2)
Informační a vzdělávací portál Libereckého kraje (3)
Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje (NAKAP LK I) (28)
Poradenství v Libereckém kraji (19)
Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje (KAP LK) (178)
Tvorba Strategie a SAP v oblasti rozvoje lidských zdrojů (10)
Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků (2)
Seznam zájemců o volná místa (3)
Školení, kurzy pro management (104)
 

Management


RssIcon
Od Kamila Fülová dne 18.4.2019 8:15
 VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA  VE ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH V LIBERECKÉM KRAJI. 

Aktualizace údajů:...
Od Petra Karbanová dne 17.4.2019 13:26
NIDV Liberec připravuje vzdělávací program „Rozvoj matematické pregramotnosti v praxi MŠ“, který se koná...
Od Petra Karbanová dne 17.4.2019 13:23
NIDV Liberec připravuje vzdělávací program „Rozvoj logického myšlení - předmatematická gramotnost“, který...
Od Petra Karbanová dne 17.4.2019 13:21
Krajské pracoviště NIDV v Liberci nabízí od září 2019 vzdělávací program Strategické řízení a plánování...
Od Jana Šimůnková dne 16.4.2019 11:25
NERF – využití simulační hry v zájmovém vzdělávání Termín konání: 25.dubna 2019, 9.00 - 15.00 Místo...
Od Eva Kotková dne 16.4.2019 7:13
Způsoby zveřejnění výsleků prvního kola přijímacího řízení vycházejí ze školského zákona.

Pro obory vzdělání s maturitní zkouškou platí, že uchazeči konali v rámci přijímacího řízení jednotné testy. Platí také, že se uchazečům bude do celkového hodnocení započítávat lepší výsledek písemného testu z Matematiky a její aplikace i z Českého jazyka a literatury. 

...
Od Kamila Fülová dne 15.4.2019 14:58
 Vyhlášení konkurzu na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Základní školy a Mateřské školy, Osečná, příspěvková...