Kategorie příspěvků


Skip Navigation Links.
Collapse   Management (2611) Management (2611)
Collapse      Resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu (364) Resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu (364)
Collapse  Pakt zaměstnanosti Libereckého kraje (15) Pakt zaměstnanosti Libereckého kraje (15)
Dokumenty (4)
Orgány Paktu zaměstnanosti (7)
Změny ve středních školách Libereckého kraje (12)
Collapse     Přijímací řízení (138) Přijímací řízení (138)
Metodické materiály (10)
Materiály pro ředitele SŠ (8)
Collapse     Strategické dokumenty ve vzdělávání (135) Strategické dokumenty ve vzdělávání (135)
Celostátní koncepční dokumenty (31)
Krajské koncepční dokumenty (27)
Ostatní krajské dokumenty (36)
Studie a analýzy (20)
Výroční zprávy (12)
Collapse    Vzdělávání a výchova (1229) Vzdělávání a výchova (1229)
Předškolní vzdělávání (260)
Základní vzdělávání (441)
Střední a vyšší odborné vzdělávání (417)
Speciální vzdělávání (188)
Vzdělávání žáků-cizinců (51)
Základní umělecké vzdělávání (66)
Collapse Další vzdělávání (211)Další vzdělávání (211)
Týdny vzdělávání dospělých (12)
Dotační programy (75)
Prevence rizikového chování (86)
Společné vzdělávání (20)
Školní stravování (43)
ČŠI (26)
Collapse Ekonomika (547)Ekonomika (547)
Ekonomika, účetnictví a provoz škol (110)
Granty a dotace (278)
Collapse Rozpočet regionálního školství (159)Rozpočet regionálního školství (159)
Školy a školská zařízení zřizované Libereckým krajem (87)
Školy a školská zařízení zřizované obcemi LK (101)
Collapse Evropské fondy (100)Evropské fondy (100)
ERASMUS + (14)
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (35)
Collapse OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (35)OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (35)
Globální granty (20)
Přeshraniční spolupráce (4)
Informace od obcí s rozšířenou působností (5)
Collapse Informace pro zřizovatele škol (ORP) (94)Informace pro zřizovatele škol (ORP) (94)
Formuláře (2)
Konkurzy, výběrová řízení (6)
Collapse Obecně závazné dokumenty (35)Obecně závazné dokumenty (35)
BOZP (11)
Vyhlášky, předpisy (19)
Collapse Projekty Libereckého kraje (241)Projekty Libereckého kraje (241)
Collapse TechUp (70) TechUp (70)
Volnočasové aktivity pro žáky ZŠ (24)
Firmičky (1)
Hodnocení kvality vzdělávání v Libereckém kraji (0)
Informační a vzdělávací portál Libereckého kraje (3)
Poradenství v Libereckém kraji (19)
Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje (KAP LK) (106)
Tvorba Strategie a SAP v oblasti rozvoje lidských zdrojů (10)
Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků (2)
Seznam zájemců o volná místa (4)
Školení, kurzy pro management (83)
 

Management


RssIcon
Od Anna Staníková dne 17.8.2017 12:16
Dovolujeme si Vás touto cestou pozvat na již 6. ročník projektu Letní festival cizinců a národnostních...
Od Lenka Kočová dne 11.8.2017 8:05
Částku 200.000 Kč se rozhodl Liberecký kraj uvolnit prostřednictvím Programu na podporu dopravy žáků na veletrh EDUCA MYJOB LIBEREC 2017 na dopravu žáků mimolibereckých základních škol na říjnový veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí....
Od Jana Hartlová dne 10.8.2017 8:36
SEZNAM ZÁJEMCŮ O PRACOVNÍ MÍSTA VE ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH V LIBERECKÉM KRAJI (pokud zjistíte,...
Od Václav Strouhal dne 8.8.2017 12:07
Úřad vlády ČR vyhlašuje dotační řízení na rok 2018 v dotačním programu Podpora implementace Evropské...
Od Kamila Löfflerová dne 7.8.2017 13:32
Zveřejňujeme nabídku výběrového řízení na prodej nepotřebného majetku z Katastrálního úřadu pro Liberecký...
Od Jana Šimůnková dne 6.8.2017 10:39
Lektor: Mgr. Jan Vodička Určeno pedagogickým pracovníkům zájmového vzdělávání Kurz je akreditovaný MŠMT...
Od Jana Šimůnková dne 6.8.2017 10:38
Určeno pedagogickým pracovníkům školských zařízení pro zájmové vzdělávání (ŠD, ŠK, SVČ) Lektorka: Ing....
Od Pavla Machová dne 28.7.2017 12:28
Účetní závěrky za II. Q. 2017 byly úspěšně zpracovány. Tímto je dán souhlas s účtováním dalších období....