Kategorie příspěvků


Skip Navigation Links.
Collapse   Management (2952) Management (2952)
Collapse      Resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu (422) Resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu (422)
Změny ve středních školách Libereckého kraje (14)
Collapse  Pakt zaměstnanosti Libereckého kraje (17) Pakt zaměstnanosti Libereckého kraje (17)
Dokumenty (4)
Orgány Paktu zaměstnanosti (7)
Collapse      Strategické dokumenty ve vzdělávání (147) Strategické dokumenty ve vzdělávání (147)
Celostátní koncepční dokumenty (32)
Krajské koncepční dokumenty (37)
Ostatní krajské dokumenty (37)
Studie a analýzy (20)
Výroční zprávy (13)
Collapse     Přijímací řízení (170) Přijímací řízení (170)
Metodické materiály (12)
Materiály pro ředitele SŠ (9)
Collapse    Vzdělávání a výchova (1393) Vzdělávání a výchova (1393)
Předškolní vzdělávání (286)
Základní vzdělávání (509)
Střední a vyšší odborné vzdělávání (485)
Speciální vzdělávání (208)
Vzdělávání žáků-cizinců (57)
Základní umělecké vzdělávání (68)
Další vzdělávání (233)
Dotační programy (81)
Prevence rizikového chování (99)
Společné vzdělávání (24)
Školní stravování (46)
Česká školní inspekce (36)
Collapse Ekonomika (622)Ekonomika (622)
Ekonomika, účetnictví a provoz škol (134)
Granty a dotace (309)
Collapse Rozpočet regionálního školství (180)Rozpočet regionálního školství (180)
Školy a školská zařízení zřizované Libereckým krajem (97)
Školy a školská zařízení zřizované obcemi LK (112)
Collapse Evropské fondy (131)Evropské fondy (131)
ERASMUS + (15)
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (56)
Collapse OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (38)OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (38)
Globální granty (20)
Přeshraniční spolupráce (7)
Informace od obcí s rozšířenou působností (6)
Collapse Informace pro zřizovatele škol (ORP) (101)Informace pro zřizovatele škol (ORP) (101)
Formuláře (2)
Konkurzy, výběrová řízení (20)
Collapse Obecně závazné dokumenty (43)Obecně závazné dokumenty (43)
BOZP (12)
GDPR (6)
Vyhlášky, předpisy (20)
Collapse Projekty Libereckého kraje (287)Projekty Libereckého kraje (287)
Collapse TechUp (72) TechUp (72)
Volnočasové aktivity pro žáky ZŠ (26)
Hodnocení kvality vzdělávání v Libereckém kraji (1)
Informační a vzdělávací portál Libereckého kraje (3)
Poradenství v Libereckém kraji (19)
Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje (KAP LK) (149)
Tvorba Strategie a SAP v oblasti rozvoje lidských zdrojů (10)
Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků (2)
Seznam zájemců o volná místa (4)
Školení, kurzy pro management (95)
 

Management


RssIcon
Od Jana Šimůnková dne 25.5.2018 10:12
Vyhlášení nultého ročníku celorepublikové amatérské filmové soutěže Antifetfest aneb Jde to i jinak!...
Od Jana Šimůnková dne 25.5.2018 10:12
Cílem semináře je vytvoření nových her a cvičení, použitelných při práci s dětmi i s dospělými, poznání...
Od Alena Boukalová dne 25.5.2018 9:47
Šance zvířatům, z.s., nabízí semináře pro žáky a studenty ZŠ, SOU a SŠ v Libereckém kraji. Bližší informace...
Od Petra Karbanová dne 24.5.2018 7:51
NIDV Liberec připravuje Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů, které bude zahájeno na podzim 2018. 

...
Od Petra Krčmářová dne 23.5.2018 12:54
Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje v letošním roce vyčlenil...
Od Jana Hartlová dne 21.5.2018 6:26
SEZNAM ZÁJEMCŮ O PRACOVNÍ MÍSTA VE ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH V LIBERECKÉM KRAJI (krajský úřad...
Od Václav Strouhal dne 18.5.2018 11:43
Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) připravuje nové formy podpory pro žáky-cizince po jejich...
Od Iva Prokopová dne 17.5.2018 14:06
Koordinační centra česko-německých výměn mládeže Tandem Plzeň a Tandem Regensburg srdečně zvou ředitele,...
Od Kamila Löfflerová dne 17.5.2018 10:40
Rozpis finančních prostředků na přímé NIV – květen a červen pro školy a školská zařízení zřizované Libereckým...