Kategorie příspěvků

Minimalizovat

Příspěvky

Minimalizovat
Autor: Ing. Dana Štěpánová RssIcon
Od Dana Štěpánová dne 3.5.2021 8:41
Ke dni 28. dubna 2021 nabývá účinnosti dodatek k opatření obecné povahy s č. j. MSMT-3267/2021-6. Tímto...
Od Dana Štěpánová dne 15.4.2021 10:09
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy vydalo dodatek k opatření obecné povahy s čj. MSMT-3267/2021-4...
Od Dana Štěpánová dne 15.1.2021 10:37
Vyhlášení pokusného ověřování organizace a průběhu modelu vzdělávání umožňujícího dosažení středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou podle vybraných RVP oborů středního vzdělání kategorie stupně dosaženého vzdělání L0 a H...
Od Dana Štěpánová dne 15.1.2021 9:32


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy opatřením obecné povahy v souladu s ustanovením...
Od Dana Štěpánová dne 15.10.2020 14:05
Ke dni 15. 10. 2020 nabývá účinnosti novela vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování...
Od Dana Štěpánová dne 13.5.2020 13:42
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 34 zákona č. 135/2020 Sb. o zvláštních pravidlech...