Kategorie příspěvků

Minimalizovat

Žáci a rodiče

Minimalizovat
RssIcon
Od Tomáš Kubica dne 13.5.2021 14:05
Pozvánku na festival animovaných filmů Anifilm určený mateřským, základním a středním školám v Libereckém...
Od Eva Hodboďová dne 12.5.2021 13:38
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlásilo pro školní rok 2020/2021 soutěže a přehlídky...
Od Eva Kotková dne 12.5.2021 7:00
V Dodatku k Opatření obecné povahy, č. j.: MSMT-4337/2021-8 ze dne 7. 5. 2021, došlo k nesrovnalosti v datu mezi výrokovou částí a odůvodněním. Výroková část stanovuje termín pro možnost omluvy uchazečů o střední vzdělání s maturitní zkouškou, kteří se z jakéhokoli důvodu neúčastnili dvou řádných termínů jednotné přijímací zkoušky v jedné střední škole, která jim zaslala pozvánku, do 14. května 2021. V odůvodnění je nesprávně uveden termín 17. května 2021. Závazným termínem, který střední školy zveřejní na svých internetových stránkách, je termín z výrokové části, tj. 14. května 2021. 

...
Od Eva Kotková dne 10.5.2021 7:58
MŠMT tímto opatřením obecné povahy určuje:

možnost účasti na náhradním termínu uchazečům,...
Od Tomáš Kubica dne 7.5.2021 13:46
Vážená paní ředitelko, Vážený pane řediteli,dovoluji si Vám touto cestou předat informaci...
Od Eva Hodboďová dne 7.5.2021 9:51
Organizace ProStředoškoláky, z.s., která se již sedm let snaží vytvářet komunitu aktivních středoškoláků...
Od Eva Hodboďová dne 5.5.2021 9:35
Dne 22. května 2021 se v prostorách Solvayova lomu v Křížanech uskuteční krajské kolo 49. ročníku přírodovědně-ekologické...