GDPR


V souladu s Cl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údaju a o volném pohybu techto údaju a o zrušení směrnice 95/46/ES
(GDPR) oznamujeme, že Pověřencem pro ochranu osobních údajů
pro
 
Krajský úrad Libereckého kraje,
U jezu 642/2a, IČ 70891508
Liberec 461 80, U jezu 642/2a,
IČ 70891508 
 
vykonává:
 
Bc. Roman Šikola       
 
tel.: +420 485 226 356
mobil: +420 739 541 629
e-mail: roman.sikola@kraj-lbc.cz