Kalendář akcí

Minimalizovat
Webinář - Nové technologie ve vzdělávání bezpečnost v prostředí internetu (Šablony II)
Ačkoliv se pohyb na internetu a sdílení dat stalo nedílnou součástí pracovního a soukromého života, rizika s tím spojená si uvědomuje nebo připouští je málokdo. Prvním cílem kurzu, který je určen pedagogům  škol, je seznámit je s těmito riziky jak z pohledu jejich vlastního chování na internetu. Druhým cílem kurzu pak je seznámit pedagogy s tím, jaký vliv má na dítě používání IT technologií. Účastník osmihodinového semináře si osvojí základní pojmy v oblasti bezpečného c...
Seminář dopravní výchovy pro pedagogy MŠ
Metodické semináře pro pedagogy zaměřené na dopravní výchovu. Semináře vede Mgr. Markéta Novotná, metodik dopravní výchovy.   Pro pedagogy jsou semináře ZDARMA. Jsou financovány z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.   Témata semináře:   Dopravní výchova v současném vzdělávacím systému Legislativa silničního provozu Metodika dopravní výchovy Dostupné materiály pro výuku dopravní výchovy na ZŠ Inovativní materiály pro výuku dopraví výchovy na ZŠ   Registrace ZD...
Webinář - Šablony II - Jak hořet ale nevyhořet (Šablony II)
Víte, jestli Vás syndrom vyhoření samotné neohrožuje? Poznáte první příznaky, které ukazují, že jste Vy nebo Vaši kolegové ohroženi vyhořením? Víte, jaké jsou jeho následky pro fyzické i psychické zdraví člověka? Víte, jak mu účinně předcházet a co dělat, když se již rozvinul?  Odpovědi na tyto otázky Vám přinese tento sebepoznávací, interaktivnía prožitkový webinář, ze kterého si odnesete praktický návod, jak se účinně bránit, jak rozpoznat a vyřešit syndrom vyhoření u sebe nebo jak pomoci...
Šablony II - Microsoft Office pro pedagogy - mírně pokročilí
Třídenní praktický seminář zaměřený na problematiku práce s trojicí programů Microsoft Word, Microsoft Excel a Microsoft PowerPoint s cílem získání kompetencí pedagogických pracovníků v základních činnostech v prostředí programu těchtoprogramů, a využití těchto kompetencí při tvorbě didaktických materiálů. Cílem je poskytnout účastníkům nástroje k rozšířenému užívání programů Word, Excel a PowerPoint pro vlastní konkrétní potřeby i pro potřeby škol a školských zařízení. Kurz je určen mírně pokro...
online setkání Společenství praxe - Matematika a informatika
    S P O L E Č E N S T V Í P R A X E | MATEMATIKY A INFORMATIKY 4. 11. 2020 | 14:00–17:00 | ONLINE Přidejte se k nám na on-line setkání společenství praxe vzdělávacích oblastí Matematiky a Informatiky, v rámci kterého se budeme věnovat rozvíjení gramotností při výuce na dálku a aktivitám, které podporují rozvoj informatického myšlení a digitální gramotnosti. Programem vás provede tým garantů projektu Podpora práce učitelů Národního pedagogického institutu ČR společně se zástupci ZŠ S...
Webinář - Rozvíjíme motoriku v raném dětství v kolektivu MŠ (Šablony II)
Praktický osmihodinový webinář je zaměřen na rozvoj motoriky u dětí v předškolním (případně mladším školním) věku, seznámení se s teorií a klíčovými pojmy, ukázkami fotodokumentace typů nesprávných úchopů. Účastníci si osvojí postup, jak vyvodit správný úchop, jak rozvíjet vizuomotoriku a prostorovou orientaci u předškoláků a raných školáků. Seminář je plný her a cvičení pro rozvoj grafomotoriky, křížových cvičení a prostorové orientace, je vhodný pro učitelky mateřských škol, asistentů pedagoga...
Webinář - Jak rozpoznat a podpořit nadané dítě (Šablony II)
Většina mimořádně nadaných dětí projevuje již od útlého věku atypickou schopnost poznávání (paměť, myšlení, pozornost). Pokud jsou tyto charakteristiky podněcovány a rozvíjeny, dochází k rychlému vývoji poznávacích schopností. Účastník osmihodinového webináře si osvojí definice, klíčové pojmy, pochopí kdo je nadané dítě.Dozví se, jaké základní druhy rozeznáváme. Zjistí, co a jak je třeba u předškolních dětí sledovat a jaké metody a formy práce používat. Dozví se, jak komunikovat s rodiči těchto ...
Webinář - Jak rozpoznat a podpořit nadané dítě (Šablony II)
Většina mimořádně nadaných dětí projevuje již od útlého věku atypickou schopnost poznávání (paměť, myšlení, pozornost). Pokud jsou tyto charakteristiky podněcovány a rozvíjeny, dochází k rychlému vývoji poznávacích schopností. Účastník osmihodinového webináře si osvojídefinice, klíčové pojmy, pochopí kdo je nadané dítě.Dozví se, jaké základní druhy rozeznáváme. Zjistí, co a jak je třeba u předškolních dětí sledovat a jaké metody a formy práce používat. Dozví se, jak komunikovat s rodiči těchto d...
Webinář - Rozvíjíme motoriku v raném dětství v kolektivu MŠ (Šablony II)
Praktický osmihodinový webinář je zaměřen na rozvoj motoriky u dětí v předškolním (případně mladším školním) věku, seznámení se s teorií a klíčovými pojmy, ukázkami fotodokumentace typů nesprávných úchopů. Účastníci si osvojí postup, jak vyvodit správný úchop, jak rozvíjet vizuomotoriku a prostorovou orientaci u předškoláků a raných školáků. Seminář je plný her a cvičení pro rozvoj grafomotoriky, křížových cvičení a prostorové orientace, je vhodný pro učitelky mateřských škol, asistentů pedagoga...
Webinář - Nové technologie ve vzdělávání bezpečnost v prostředí internetu (Šablony II)
Ačkoliv se pohyb na internetu a sdílení dat stalo nedílnou součástí pracovního a soukromého života, rizika s tím spojená si uvědomuje nebo připouští je málokdo. Prvním cílem kurzu, který je určen pedagogům  škol, je seznámit je s těmito riziky jak z pohledu jejich vlastního chování na internetu. Druhým cílem kurzu pak je seznámit pedagogy s tím, jaký vliv má na dítě používání IT technologií. Účastník osmihodinového semináře si osvojí základní pojmy v oblasti bezpečného c...
online setkání Společenství praxe - cizí jazyky
  S P O L E Č E N S T V Í P R A X E | CIZÍ JAZYKY 9. 11. 2020 | 13:00–15:00 | ONLINE Přidejte se k nám na on-line setkání společenství praxe vzdělávací oblasti Cizí jazyky, ve kterém si prakticky ukážeme, jak rozvíjet gramotnosti i během výuky na dálku. Programem vás provede tým garantů projektu Podpora práce učitelů Národního pedagogického institutu ČR společně se zástupci Základní škola Náchod, Drtinovo náměstí 121, kteří budou sdílet své praktické zkušenosti s využitím Google Classroom....
Online setkání Společenství praxe - Předškolní vzdělávání
  S P O L E Č E N S T V Í P R A X E | PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 9. 11. 2020 | 13:00–15:00 | ONLINE Přidejte se k nám na on-line setkání společenství praxe předškolního vzdělávání, v rámci kterého se budeme věnovat rozvíjení čtenářské, matematické a digitální gramotnosti a jejich přirozenému propojování v činnostech v MŠ. Programem vás provede tým garantů předškolního vzdělávání projektu Podpora práce učitelů Národního pedagogického institutu ČR společně se zástupci MŠ Motýlek, Ústí nad Labem a ...
online setkání Společenství praxe - Člověk a zdraví
  S P O L E Č E N S T V Í P R A X E | ČLOVĚK A ZDRAVÍ 9. 11. 2020 | 15:00–17:00 | ONLINE Přidejte se k nám na on-line setkání společenství praxe vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, v rámci kterého se budeme věnovat rozvíjení gramotností a jejich přirozenému propojování v Tělesné výchově a Výchově ke zdraví. Programem vás provede tým projektu Podpora práce učitelů Národního pedagogického institutu ČR společně s lektory: ·       Helenou Takačovou – lektorkou a vý...
Webinář - Rozvíjíme matematickou pregramotnost dětí v MŠ (Šablony II)
Seminář v dotaci 16 hodin je určen vyučujícím mateřských škol, kteří chtějí podpořit svůj profesní růst v oblasti matematické pregramotnosti, kteří chtějí rozvíjet logické myšlení dětí a přiblížit jim matematiku jako nezbytnou, ale každodenní zábavnou činnost. Vzdělávání bude probíhat jako dva osmihodinové bloky. Každý z nich bude obsahovat teoretickou a praktickou část vhodnou pro sebezkušenostní aktivity, reflexi, pro časově náročnější varianty aktivit a také pro spolupráci účastníků. Vzděláva...
Webinář - Trénování pozornosti v předškolním a mladším školním věku (Šablony II)
Naučí-li se dítě již v dětství díky koncentrovanému snažení dosáhnout na určité cíle, pomůže mu to vybudovat si sebedůvěru a vůli pustit se v dospělosti téměř do čehokoliv. U dětí v mateřské škole je nutné stimulovat jejich psychický a kognitivní vývoj, aby byly připravovány na následující zátěž, kterou přináší škola základní. Mezi nejdůležitější kognitivní procesy patří právě pozornost jako předpoklad k dobrému učení, zapamatování, řešení problémů atd. Osmihodinový seminář pomůže účastníkům si ...
Webinář - Schopný ředitel, základní předpoklad úspěšné školy (Šablony II)
Vzdělávací šestnáctihodinový program je určen pro řídící pracovníky škol a školských zařízení. Po skončení cyklu seminářů se budou absolventi vzdělávacího programu orientovat v činnostech se zaměřením na strategické řízení školy, plánování a rozvoj lidských zdrojů a vedení lidí na škole nebo školském zařízení. Absolventi kurzu se naučí znát základní vlastnosti ředitele školy, které se podílejí na vytváření jeho profesního a osobnostního profilu směřovaného v rámci tohoto cyklu seminářů především...
Webinář - Komunikace s rodiči našich žáků (Šablony II)
Seminář o dotaci 8 hodin je zaměřen na rozvoj spolupráce školy s rodinou, která představuje velice významný faktor efektivity vzdělávání dětí. Spolupráce mezi učitelem (školou) a rodičem (zákonným zástupcem) je založena na partnerském principu. Je proto úkolem každé školy vytvořit podmínky pro fungování partnerského vztahu s rodiči dětí, navázat a pravidelně s nimi udržovat kontakt, nabízet jim rozmanité formy spolupráce. Vzdělávací program proběhne v následujících termínech: 18. 11. 2020, 8:00 ...
Webinář - Rozvíjíme matematickou pregramotnost dětí v MŠ (Šablony II)
Seminář v dotaci 16 hodin je určen vyučujícím mateřských škol, kteří chtějí podpořit svůj profesní růst v oblasti matematické pregramotnosti, kteří chtějí rozvíjet logické myšlení dětí a přiblížit jim matematiku jako nezbytnou, ale každodenní zábavnou činnost. Vzdělávání bude probíhat jako dva osmihodinové bloky. Každý z nich bude obsahovat teoretickou a praktickou část vhodnou pro sebezkušenostní aktivity, reflexi, pro časově náročnější varianty aktivit a také pro spolupráci účastníků. Vzděláva...
Webinář - Jak hořet ale nevyhořet (Šablony II)
  V rámci tohoto osmihodinového webináře se naučíte techniky a strategie překonávání stresu. Budeme využívat prvky muzikoterapie, arteterapie a využívat technikyna fyzické uvolnění. Cílem bude prevence syndromu vyhoření. Víte, jestli vás syndrom vyhoření samotné neohrožuje? Poznáte první příznaky, které ukazují, že jste vy nebo vaši kolegové ohroženi vyhořením? Víte, jaké jsou jeho následky pro fyzické i psychické zdraví člověka? Víte, jak mu účinně předcházet a co dělat, když se již rozvin...
online konference Distanční výuka jako příležitost
MŠMT Vás zve na konferenci Distanční výuka jako příležitost, která se uskuteční online dne 19. 11. 2020 od 9:30 do 11:30. Cílem online konference je představit aktuální trendy pro distanční výuku a umožnit učitelům prezentovat jejich přístupy k ní. Pandemie koronaviru totiž ukázala, že se bez kvalitní distanční výuky neobejdeme. Přestože je výuka zprostředkována technikou, v jejím středu bude vždy stát člověk - učitel a jeho žáci. Online událost ZDE. Více informací naleznete v přilož...
Webinář - Hra a kooperace v procesu učení (Šablony II)
Účastník si na tomto osmihodinovém semináři osvojídefinice, klíčové pojmy, pochopí co je to hra,dozví se jaké typyherrozeznáváme, seznámíse kooperací ve dvojicích, kooperace se skupináchz pohledu vývojové psychologie , dozví se co je to emoční inteligence a jaké základní sociální dovednosti je třeba u předškolních a školních dětí rozvíjet a jakým způsobem, zjistí,proč je důležité rozvíjet kooperaci a získají přehled o základních znacích kooperativního učení,dozví se,jak využívat poznatky o EQ př...
Webinář - Schopný ředitel, základní předpoklad úspěšné školy (Šablony II)
Vzdělávací šestnáctihodinový program je určen pro řídící pracovníky škol a školských zařízení. Po skončení cyklu seminářů se budou absolventi vzdělávacího programu orientovat v činnostech se zaměřením na strategické řízení školy, plánování a rozvoj lidských zdrojů a vedení lidí na škole nebo školském zařízení. Absolventi kurzu se naučí znát základní vlastnosti ředitele školy, které se podílejí na vytváření jeho profesního a osobnostního profilu směřovaného v rámci tohoto cyklu seminářů především...
Webinář - Hra a kooperace v procesu učení (Šablony II)
Účastník si na tomto osmihodinovém semináři osvojí definice, klíčové pojmy, pochopí co je to hra, dozví se jaké typy her rozeznáváme, seznámí se kooperací ve dvojicích, kooperace se skupinách z pohledu vývojové psychologie , dozví se co je to emoční inteligence a jaké základní sociální dovednosti je třeba u předškolních a školních dětí rozvíjet a jakým způsobem, zjistí, proč je důležité rozvíjet kooperaci a získají přehled o základních znacích kooperativního učení, dozví se, jak využívat poznatk...
Webinář - Venkovní prostor jako výchovně vzdělávací nástroj (Šablony II)
Kurz volně navazuje na seminář Hra a kooperace v procesu učení. V rámci kurzu se účastníci dozví, jakými vhodnými a efektivními aktivitami mohou obohatit vzdělávací program školy, co která aktivita rozvíjí a kterou aktivitou navázat. Bude zdůrazněn i význam volních her dětí. Účastníci budou vedení k pochopení nejen v teoretické rovině, ale hlavně ukázkami z praxe. Budou si moci maximální množství aktivit vyzkoušet a odnesou si i praktický manuál k jednotlivým hrám. Vzdělávací program proběhne v ...
Webinář - Komunikace s rodiči našich žáků (Šablony II)
Seminář o dotaci 8 hodin je zaměřen na rozvoj spolupráce školy s rodinou, která představuje velice významný faktor efektivity vzdělávání dětí. Spolupráce mezi učitelem (školou) a rodičem (zákonným zástupcem) je založena na partnerském principu. Je proto úkolem každé školy vytvořit podmínky pro fungování partnerského vztahu s rodiči dětí, navázat a pravidelně s nimi udržovat kontakt, nabízet jim rozmanité formy spolupráce. Vzdělávací program proběhne v následujících termínech: 18. 11. 2020, 8:00 ...
Webinář - Schopný ředitel, základní předpoklad úspěšné školy (Šablony II)
Vzdělávací šestnáctihodinový program je určen pro řídící pracovníky škol a školských zařízení. Po skončení cyklu seminářů se budou absolventi vzdělávacího programu orientovat v činnostech se zaměřením na strategické řízení školy, plánování a rozvoj lidských zdrojů a vedení lidí na škole nebo školském zařízení. Absolventi kurzu se naučí znát základní vlastnosti ředitele školy, které se podílejí na vytváření jeho profesního a osobnostního profilu směřovaného v rámci tohoto cyklu seminářů především...
Webinář - Rozvíjíme matematickou pregramotnost dětí v MŠ (Šablony II)
Seminář v dotaci 16 hodin je určen vyučujícím mateřských škol, kteří chtějí podpořit svůj profesní růst v oblasti matematické pregramotnosti, kteří chtějí rozvíjet logické myšlení dětí a přiblížit jim matematiku jako nezbytnou, ale každodenní zábavnou činnost. Vzdělávání bude probíhat jako dva osmihodinové bloky. Každý z nich bude obsahovat teoretickou a praktickou část vhodnou pro sebezkušenostní aktivity, reflexi, pro časově náročnější varianty aktivit a také pro spolupráci účastníků. Vzděláva...
Webinář - Venkovní prostor jako výchovně vzdělávací nástroj (Šablony II)
Kurz volně navazuje na seminář Hra a kooperace v procesu učení. V rámci kurzu se účastníci dozví, jakými vhodnými a efektivními aktivitami mohou obohatit vzdělávací program školy, co která aktivita rozvíjí a kterou aktivitou navázat. Bude zdůrazněn i význam volních her dětí. Účastníci budou vedení k pochopení nejen v teoretické rovině, ale hlavně ukázkami z praxe. Budou si moci maximální množství aktivit vyzkoušet a odnesou si i praktický manuál k jednotlivým hrám. Vzdělávací program proběhne v ...
Webinář - Polytechnika v praxi mateřské školy (Šablony II)
Šestnáctihodinový seminář a pracovní dílna uvedou učitele do problematiky polytechnického vzdělávání v mateřské škole, zejména však v oblasti pokusů a objevů (jednoduché fyzikální a chemické pokusy, zahrady, kostek, vody a písku, za použití různorodých technik a forem práce, s nabídkou prostředí, které umožňuje dětem pracovat podle různých typů inteligencí a učebních stylů). Vzdělávací program proběhne v následujících termínech: 25. a 30.11. 2020, 13:30 - 17:30 hod., 3. a 10.12. 2020, 12:30 - 16...
Webinář - Jak hořet ale nevyhořet (Šablony II)
  V rámci tohoto osmihodinového webináře se naučíte techniky a strategie překonávání stresu. Budeme využívat prvky muzikoterapie, arteterapie a využívat technikyna fyzické uvolnění. Cílem bude prevence syndromu vyhoření. Víte, jestli vás syndrom vyhoření samotné neohrožuje? Poznáte první příznaky, které ukazují, že jste vy nebo vaši kolegové ohroženi vyhořením? Víte, jaké jsou jeho následky pro fyzické i psychické zdraví člověka? Víte, jak mu účinně předcházet a co dělat, když se již rozvin...
Webinář - Trénování pozornosti v předškolním a mladším školním věku (Šablony II)
Naučí-li se dítě již v dětství díky koncentrovanému snažení dosáhnout na určité cíle, pomůže mu to vybudovat si sebedůvěru a vůli pustit se v dospělosti téměř do čehokoliv. U dětí v mateřské škole je nutné stimulovat jejich psychický a kognitivní vývoj, aby byly připravovány na následující zátěž, kterou přináší škola základní. Mezi nejdůležitější kognitivní procesy patří právě pozornost jako předpoklad k dobrému učení, zapamatování, řešení problémů atd. Osmihodinový seminář pomůže účastníkům si ...
Webinář - Rozvíjíme matematickou pregramotnost dětí v MŠ (Šablony II)
Seminář v dotaci 16 hodin je určen vyučujícím mateřských škol, kteří chtějí podpořit svůj profesní růst v oblasti matematické pregramotnosti, kteří chtějí rozvíjet logické myšlení dětí a přiblížit jim matematiku jako nezbytnou, ale každodenní zábavnou činnost. Vzdělávání bude probíhat jako dva osmihodinové bloky. Každý z nich bude obsahovat teoretickou a praktickou část vhodnou pro sebezkušenostní aktivity, reflexi, pro časově náročnější varianty aktivit a také pro spolupráci účastníků. Vzděláva...
Webinář - Schopný ředitel, základní předpoklad úspěšné školy (Šablony II)
Vzdělávací šestnáctihodinový program je určen pro řídící pracovníky škol a školských zařízení. Po skončení cyklu seminářů se budou absolventi vzdělávacího programu orientovat v činnostech se zaměřením na strategické řízení školy, plánování a rozvoj lidských zdrojů a vedení lidí na škole nebo školském zařízení. Absolventi kurzu se naučí znát základní vlastnosti ředitele školy, které se podílejí na vytváření jeho profesního a osobnostního profilu směřovaného v rámci tohoto cyklu seminářů především...
Webinář - Polytechnika v praxi mateřské školy (Šablony II)
Šestnáctihodinový seminář a pracovní dílna uvedou učitele do problematiky polytechnického vzdělávání v mateřské škole, zejména však v oblasti pokusů a objevů (jednoduché fyzikální a chemické pokusy, zahrady, kostek, vody a písku, za použití různorodých technik a forem práce, s nabídkou prostředí, které umožňuje dětem pracovat podle různých typů inteligencí a učebních stylů). Vzdělávací program proběhne v následujících termínech: 25. a 30.11. 2020, 13:30 - 17:30 hod., 3. a 10.12. 2020, 12:30 - 16...