Kalendář akcí

Minimalizovat
Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.
Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. je určeno k získání pedagogicko-psychologické kvalifikace pro cílovou skupinu pedagogů základních uměleckých škol a středních škol, kteří působí jako: - učitelé odborných předmětů střední školy - učitelé praktického vyučování střední školy - učitelé odborného výcviku střední školy - učitelé uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, SOŠ a konzervatoří - učitelé jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. Studium je realizová...
Diskuzní fórum ředitelek MŠ – vybrané otázky školského managementu Jablonecko
Dalším setkáním pokračuje řízená panelová diskuze se zaměřením na problematiku organizaci a řízení mateřských škol (řízení pedagogického procesu, ekonomické a legislativní otázky řízení, vedení lidí, personalistika, plánování, organizování, kontrola, orientace v programech ESF, čerpání finančních prostředků z operačních programů, nové trendy ve výuce, atp.). Jejím cílem je poskytnout informace a prohloubit dovednosti nezbytné pro kurikulární změny v oblasti řízení školství v souladu s dlouh...
Šablony II - Primární logopedická prevence v praxi MŠ a 1. stupni ZŠ
Řeč je pro člověka životně důležitá. Komunikace s druhými lidmi rozšiřuje naše vědění, obohacuje náš život a může nám napomoci při socializaci. Neschopnost se smysluplně vyjádřit má negativní vliv na psychiku dítěte a jeho další reakce, které doprovázejí frustraci dítěte. Účastníci kurzu získají náměty cvičení a technik pro zlepšení řeči dětí v předškolním věku a mladším školním věku v souladu s ustanovením čl. IV písm. c) a čl. V 2. odst. metodického doporučení č. j. 14 712/2009-61 k zabezpeče...
Krajské kolo Geologické olympiády - 15. 4. 2020 online!
Vzhledem k mimořádným opatřením se vyhlašovatel olympiády - Masarykova univerzita v Brně - rozhodl pro distanční podobu krajských kol. Neustávejte tedy v přípravách!   Krajské kolo proběhne formou on-line testu ve středu 15. dubna 2020 od 10.00 do 11.00h.    Test bude přístupný na elportálu Masarykovy univerzity. Soutěžící se musí přihlásit pomocí svého čísla (učo) a hesla, u kterých je vhodné dopředu ověřit jejich platnost. Soutěžní test bude možn...
Kurz Czechitas "Úvod do programování 1 - Python"
 Zveme všechny zájemkyně na workshop společnosti s názvem Úvod do programování 1 - Python, který se uskuteční v sobotu 18. 4. 2020 v budově Krajského úřadu Libereckého kraje. Akce je celodenní (od 9:30 do 17:30) a podléhá registračnímu poplatku 490 Kč. Kurz je také vhodný jako odrazový můstek k dalším kurzům programování. Náplní kurzu bude vývoj krátkého programu v jazyce Python. Nástin obsahu:  co je to programování a programovací jazyk, jak řešit programátorské ú...
Šablony II - Jak hořet ale nevyhořet
  Učitelé patří do rizikové skupiny a jsou syndromem vyhoření ohroženi. Víte, jestli Vás syndrom vyhoření samotné neohrožuje? Poznáte první příznaky, které ukazují, že jste Vy nebo Vaši kolegové ohroženi vyhořením? Víte, jaké jsou jeho následky pro fyzické i psychické zdraví člověka? Víte, jak mu účinně předcházet a co dělat, když se již rozvinul? Odpovědi na tyto otázky Vám přinese tento sebepoznávací, interaktivnía prožitkový seminář, ze kterého si odnesete praktický návod, jak se účinně...
PTAČÍ ROK - akreditovaný metodický seminář pro pedagogy
Seznámíme vás s kampaní SILENT FOREST, která informuje o současném kritickém úbytku zpěvného ptactva v pralesích Indonésie. Vzniklý metodický materiál - nadčasový kalendář, zve k nahlédnutí do současné problematiky v pralesích, ale poukazuje i na život evropských pěvců. Seminář Vás provede celým rokem pěvců. Součástí kalendáře jsou aktivity, které Vás mohou inspirovat, jak s ním pracovat ve třídě. Můžete se těšit i na ukázku z programu „Ptačí svět“ s návštěvou ...
Odborná konference s doprovodnou výstavou Technologie do škol 2020
 Odborná konference s doprovodnou výstavou Technologie do škol 2020 se uskuteční ve středu 22. dubna 2020 v multimediálním sále budovy Krajského úřadu Libereckého kraje. Program dosud připravujeme.  Pozvánka - příspěvky firem  Pozvánka pro aktivníučitele  Zájemci o příspěvek v programu konference se mohou hlásit na email jana.stefkova@kraj-lbc.cz.    
Šablony II - Primární logopedická prevence v praxi MŠ a 1. stupni ZŠ
Řeč je pro člověka životně důležitá. Komunikace s druhými lidmi rozšiřuje naše vědění, obohacuje náš život a může nám napomoci při socializaci. Neschopnost se smysluplně vyjádřit má negativní vliv na psychiku dítěte a jeho další reakce, které doprovázejí frustraci dítěte. Účastníci kurzu získají náměty cvičení a technik pro zlepšení řeči dětí v předškolním věku a mladším školním věku v souladu s ustanovením čl. IV písm. c) a čl. V 2. odst. metodického doporučení č. j. 14 712/2009-61 k zabezpeče...