Kategorie příspěvků

Minimalizovat
Skip Navigation Links.
Collapse   Management (3465) Management (3465)
Collapse      Resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu (632) Resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu (632)
Collapse  Pakt zaměstnanosti Libereckého kraje (17) Pakt zaměstnanosti Libereckého kraje (17)
Dokumenty (5)
Orgány Paktu zaměstnanosti (7)
Collapse      Strategické dokumenty ve vzdělávání (231) Strategické dokumenty ve vzdělávání (231)
Celostátní koncepční dokumenty (32)
Krajské koncepční dokumenty (104)
Ostatní krajské dokumenty (43)
Studie a analýzy (20)
Výroční zprávy (18)
Collapse     Přijímací řízení (255) Přijímací řízení (255)
Metodické materiály (13)
Materiály pro ředitele SŠ (12)
Collapse    Vzdělávání a výchova (1874) Vzdělávání a výchova (1874)
Předškolní vzdělávání (335)
Základní vzdělávání (754)
Střední a vyšší odborné vzdělávání (773)
Speciální vzdělávání (300)
Vzdělávání žáků-cizinců (97)
Základní umělecké vzdělávání (101)
Další vzdělávání (318)
Dotační programy (97)
Prevence rizikového chování (133)
Společné vzdělávání (85)
Školní stravování (29)
Collapse COVID-19 | Koronavirus (203)COVID-19 | Koronavirus (203)
Collapse INFORMACE PRO PEDAGOGY (135)INFORMACE PRO PEDAGOGY (135)
ONLINE VZDĚLÁVÁNÍ (116)
METODIKA OŠMTS (10)
Collapse OBECNÉ INFORMACE (22)OBECNÉ INFORMACE (22)
OCHRANNÉ PROSTŘEDKY (2)
OBECNĚ ZÁVAZNÉ NORMY (10)
Česká školní inspekce (65)
Collapse Ekonomika (461)Ekonomika (461)
Ekonomika, účetnictví a provoz škol (117)
Granty a dotace (237)
Collapse Rozpočet regionálního školství (97)Rozpočet regionálního školství (97)
Školy a školská zařízení zřizované Libereckým krajem (50)
Školy a školská zařízení zřizované obcemi LK (54)
Collapse Evropské fondy (303)Evropské fondy (303)
ERASMUS + (16)
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (206)
Collapse OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (45)OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (45)
Globální granty (16)
Přeshraniční spolupráce (14)
Informace od obcí s rozšířenou působností (8)
Collapse Informace pro zřizovatele škol (ORP) (117)Informace pro zřizovatele škol (ORP) (117)
Formuláře (2)
Konkurzy, výběrová řízení (25)
Collapse Obecně závazné dokumenty (45)Obecně závazné dokumenty (45)
BOZP (14)
GDPR (6)
Vyhlášky, předpisy (18)
Collapse Projekty Libereckého kraje (545)Projekty Libereckého kraje (545)
Informační a vzdělávací portál Libereckého kraje (4)
Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje (NAKAP LK) (110)
Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje (KAP LK) (312)
Tvorba Strategie a SAP v oblasti rozvoje lidských zdrojů (10)
Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků (2)
Školení, kurzy pro management (109)

Příspěvky

Minimalizovat
Autor: Lucie Matoušková RssIcon
Od Lucie Matoušková dne 29.6.2021 11:43
 

Dne 29. 6. 2021 byl zahájen sběr výkazů P 1-04 o zaměstnancích a mzdových prostředcích za období...
Od Lucie Matoušková dne 28.6.2021 12:58
 V tabulce jsou uvedeny pouze projekty, jejichž žadateli jsou školy a školská zařízení zapsané ve školském...
Od Lucie Matoušková dne 31.5.2021 12:11
§  vyplňují jen právnické osoby vykonávající činnosti mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře nebo školní družiny, které  vyplácejí  plat podle § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb. a které jsou zřizovány krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí

...
Od Lucie Matoušková dne 30.3.2021 12:18
Dne 30. 3. 2021 byl zahájen sběr výkazů P 1-04 o zaměstnancích a mzdových prostředcích za období leden...
Od Lucie Matoušková dne 30.3.2021 11:43
V tabulce jsou uvedeny pouze projekty, jejichž žadateli jsou školy a školská zařízení zapsané ve školském...
Od Lucie Matoušková dne 4.1.2021 15:50
Novela nařízení vlády 341/2017 Sb. - nařízení vlády č. 603/2020 Sb., které novelizuje nařízení vlády č. 341/2017 Sb., vyšlo ve Sbírce zákonů 31. 12. 2020  ke stažení zde

...
Od Lucie Matoušková dne 4.1.2021 9:39
Dne 1. 1. 2021 byl zahájen sběr výkazů P 1-04 o zaměstnancích a mzdových prostředcích za období leden...
Od Lucie Matoušková dne 4.1.2021 8:54
 V tabulce jsou uvedeny pouze projekty, jejichž žadateli jsou školy a školská zařízení zapsané ve školském...
Od Lucie Matoušková dne 30.9.2020 9:34
 

V tabulce jsou uvedeny pouze projekty, jejichž žadateli jsou školy a školská zařízení zapsané...
Od Lucie Matoušková dne 30.9.2020 8:17
 

Dne 28. 9. 2020 byl zahájen sběr dat výkazů P 1-04 a P 1c-01 podle stavu k 30. 9. 2020. Nejzazší...