Kategorie příspěvků

Minimalizovat
Skip Navigation Links.
Collapse   Management (3511) Management (3511)
Collapse      Resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu (640) Resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu (640)
Collapse  Pakt zaměstnanosti Libereckého kraje (17) Pakt zaměstnanosti Libereckého kraje (17)
Dokumenty (5)
Orgány Paktu zaměstnanosti (7)
Collapse      Strategické dokumenty ve vzdělávání (231) Strategické dokumenty ve vzdělávání (231)
Celostátní koncepční dokumenty (32)
Krajské koncepční dokumenty (104)
Ostatní krajské dokumenty (43)
Studie a analýzy (20)
Výroční zprávy (19)
Collapse     Přijímací řízení (258) Přijímací řízení (258)
Metodické materiály (13)
Materiály pro ředitele SŠ (12)
Collapse    Vzdělávání a výchova (1893) Vzdělávání a výchova (1893)
Předškolní vzdělávání (338)
Základní vzdělávání (763)
Střední a vyšší odborné vzdělávání (781)
Speciální vzdělávání (301)
Vzdělávání žáků-cizinců (99)
Základní umělecké vzdělávání (102)
Další vzdělávání (320)
Dotační programy (98)
Prevence rizikového chování (134)
Společné vzdělávání (87)
Školní stravování (29)
Collapse COVID-19 | Koronavirus (209)COVID-19 | Koronavirus (209)
Collapse INFORMACE PRO PEDAGOGY (141)INFORMACE PRO PEDAGOGY (141)
ONLINE VZDĚLÁVÁNÍ (122)
METODIKA OŠMTS (10)
Collapse OBECNÉ INFORMACE (22)OBECNÉ INFORMACE (22)
OCHRANNÉ PROSTŘEDKY (2)
OBECNĚ ZÁVAZNÉ NORMY (10)
Česká školní inspekce (65)
Collapse Ekonomika (472)Ekonomika (472)
Ekonomika, účetnictví a provoz škol (122)
Granty a dotace (241)
Collapse Rozpočet regionálního školství (101)Rozpočet regionálního školství (101)
Školy a školská zařízení zřizované Libereckým krajem (51)
Školy a školská zařízení zřizované obcemi LK (57)
Collapse Evropské fondy (309)Evropské fondy (309)
ERASMUS + (18)
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (210)
Collapse OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (45)OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (45)
Globální granty (16)
Přeshraniční spolupráce (14)
Informace od obcí s rozšířenou působností (8)
Collapse Informace pro zřizovatele škol (ORP) (117)Informace pro zřizovatele škol (ORP) (117)
Formuláře (2)
Konkurzy, výběrová řízení (25)
Collapse Obecně závazné dokumenty (45)Obecně závazné dokumenty (45)
BOZP (14)
GDPR (6)
Vyhlášky, předpisy (18)
Collapse Projekty Libereckého kraje (558)Projekty Libereckého kraje (558)
Informační a vzdělávací portál Libereckého kraje (4)
Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje (NAKAP LK) (113)
Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje (KAP LK) (321)
Tvorba Strategie a SAP v oblasti rozvoje lidských zdrojů (10)
Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků (2)
Školení, kurzy pro management (111)

Příspěvky

Minimalizovat

Novoměstská radnice v Praze prezentuje sklo z Nového Boru

II 7

Autor: Mgr. Jiří Janás
7.2.2012 16:45  RssIcon

     První i druhá pražská defenestrace, místo, kde na odsouzení čekal chodský rebel Jan Sladký Kozina, věhlasný loupežník Babinský i místo poprav v době nacistické okupace – tolik jen velice stručný výčet několika fragmentů historických událostí, které se odehrály na pražské Novoměstské radnici. To už je však dávná historie. Dnes patří historický objekt hlavně umění a výstavám. Až do 4. března si v jeho prostorách můžete prohlédnout jedinečnou výstavu skla studentů a učitelů sklářské školy z  Nového Boru.
     Rozsáhlý areál jedné z osmnácti národních kulturních památek v Praze najdete na Karlově náměstí. Založení radnice je svázáno s osvíceným panovníkem Karlem IV. a váže se ke stejnému roku, kdy byla založena Karlova univerzita – 1348. Dramatické chvíle, kdy roku 1419 dav pod vedením Jana Želivského a Jana Žižky vyhodil z oken purkmistra, dva konšely a několik pražských měšťanů, odstartovaly husitskou revoluci. Radnice se v průřezu let stala místem mnoha úřadů (šestipanský, trestní soud atp.), prošla výraznými úpravami architektů, dostala se i do lidových popěvků: "V novoměstský věznici je plno hovoru - zloděj, cikán a redaktor seděj´ tu pospolu". To proto, že zde v 17. století sídlil soud, jehož součástí bylo vězení a popraviště. Původního poslání coby správního střediska této části Prahy se Novoměstská radnice už nikdy nedočkala. V 70. letech prošla rekonstrukcí, na kterou navázaly další rozsáhlé úpravy v 90. letech minulého století. 
    V novém tisíciletí se pyšní upravenými fasádami a bohatým kulturním programem. „Snažíme se dělat výstavy, které přitáhnou návštěvníky,“ říká manažer programu Alan Pajer. „Nejnověji k nim patří k nim výstava skla studentů a učitelů sklářské školy z Nového Boru - školy, která se pyšní už více než 140letou historií. Hned v úvodu se těšila opravdu velkému zájmu. Po celý jeden víkend tady novoborští skláři totiž prezentovali svoje šikovné ruce. Díky pojízdné sklářské manufaktuře si mohli foukání, rytecké práce či malování na sklo vyzkoušet i návštěvníci.“ Součástí programu výstavy, která potrvá až do 4. Března, jsou komentované prohlídky, o které projevily zájem kromě škol rovněž celé skupiny z řad zahraničních návštěvníků.
     A čím se v historických prostorách Novoměstské radnice prezentují studenti a učitelé Střední průmyslové školy sklářské, Středního odborného učiliště sklářského a především Vyšší odborné školy sklářské v Novém Boru? „Na výstavě můžete vidět práce žáků a studentů všech stupňů sklářského vzdělávání, které na naší škole vyučujeme a pak také jakýsi bonus v podobě prací našich pedagogů- výtvarníků a dílenských učitelů,“ říká ředitelka Ilona Jindrová. „ Novoborská sklářská škola je vzhledem jejímu vývoji v posledních 15 letech nejenom celorepublikovým, ale také evropským, ne-li dokonce světovým unikátem díky tomu, že poskytuje všechny stupně sklářského vzdělání. V tříletých učebních oborech, zaměřených na výrobu, foukání, malování, rytí, broušení skla a výrobu sklářských forem, si žáci osvojují řemeslný fortel. Dále nabízíme střední stupeň vzdělání s maturitní zkouškou, kterým je obor Výtvarné zpracování skla a naším top oborem je pomaturitní tříletý obor Tvorba uměleckého skla naší Vyšší odborné školy sklářské.“  
     Kromě loňského výročí 140 let existence, oslavila škola v Novém Boru letos i další dvě významná jubilea. Patnáct let fungování dovršila Vyšší odborná škola sklářská a kulaté desáté výročí oslavila školní sklářská huť. „ Výstavu k těmto výročím máme v současné době ještě v Turistickém a informačním centru v Novém Boru. To, co lze spatřit na výstavě v Praze, jsou práce, jimiž jsme se letos poprvé prezentovali na  Designbloku 2011,“ doplňuje paní ředitelka a pokračuje: „A mám-li popsat naši školní huť, tak je důležité zdůraznit, že se jedná o velice moderní provoz se třemi dvojpánvovými pecemi. Není tedy náhoda, že svá díla u nás často realizují ti nejvýznamnější umělci v oboru – paří k nim mj. i výtvarník Bořek Šípek.“ O propagaci sklářského řemesla se v Novém Boru starají dvě pojízdné pece. Mobilní pícky postavil pro školu její technolog inženýr Vladimír Láznička. „S těmito pecemi jezdíme na nejrůznější místa republiky i do zahraničí, kde předvádíme výrobu skla a všechny zušlechťovatelské techniky – tedy malování skla, pískování, broušení, rytí skla, dlabání dřevěných sklářských forem, výrobu vitráží a šperků, ale především to nejatraktivnější – foukání a tvarování skla.“  S mobilními pecemi se kromě Prahy představili Novoborští dokonce na Ještědu či v liberecké TIP SPORT aréně. Do jejího nejvyššího patra však musela být vyzvednuta jeřábem.
    Měřítkem úspěšnosti jsou pro každou instituci dosažené výsledky jejich svěřenců. Výjimkou není ani školství. Díky vypisovaným soutěžím jsou práce novoborských studentů konfrontovány se zahraniční konkurencí. „Mám radost, že jsme v tomto zápolení úspěšní,“.přibližuje Ilona Jindrová. „Společnost Zepter vypisuje každoročně soutěž pro mladé designery s názvem Artzepter, jejíž vyhodnocení letos proběhlo v Itálii. V mezinárodní konkurenci získal náš student Marek Hein 3. místo. V bavorském Deggendorfu zase každoročně probíhá soutěž nazvaná Hochdosiert. Letos se jí účastnili tvůrci z 21 zemí. Ze 723 objektů - umělecky ztvárněných dóz z nejrůznějších materiálů-  bylo oceněno pouhých šest exponátů. Jedním z nich byla i dóza našeho studenta Petra Tregnera. Jeho práce můžete vidět i na pražské výstavě.“  K zajímavým aktivitám, které se váží k činnosti školy a její školní hutě, patří nejnověji i charitativní projekt Thing big Nadace O2. Skupina mladých sklářů pod vedením Petra Vojtěcha navrhla pro Sdružení linka bezpečí charitativní kasičku. „Již v březnu by se mělo na 40 skleněných exponátů, které budou v novoborské škole také vyrábět, objevit na recepcích vybraných hotelových řetězců Orea hotels a u dalších našich spřízněných partnerů,“ říká ředitelka Sdružení Linka bezpečí Darina Rössl. „Cílem je ukázat na skutečnost, že i charitativní kasička může mít vkusný design. Myslím, že se to mladým tvůrcům podařilo a patří jim za to náš dík.“ 

Výstava je na Novoměstské radnici otevřena út – ne: 10 až 18 hod.
Více na www.novomestskaradnice.cz                                                                    

Autor:  Naďa Kverková

Hodnocení příspěvku: 
2 hodnocení
Tisk do PDF Facebook Twitter
*
*

Zatím 2 komentářů..


Gravatar

01
Mr.

555

Od 555-666-0606 tkMUghfg tkMUghfg, 555-666-0606 dne   24.3.2021 23:59
Gravatar

01
Mr.

555

Od 555-666-0606 tkMUghfg tkMUghfg, 555-666-0606 dne   25.3.2021 0:00