Kategorie příspěvků

Minimalizovat
Skip Navigation Links.
Collapse   Management (3397) Management (3397)
Collapse      Resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu (626) Resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu (626)
Collapse  Pakt zaměstnanosti Libereckého kraje (17) Pakt zaměstnanosti Libereckého kraje (17)
Dokumenty (5)
Orgány Paktu zaměstnanosti (7)
Collapse      Strategické dokumenty ve vzdělávání (229) Strategické dokumenty ve vzdělávání (229)
Celostátní koncepční dokumenty (32)
Krajské koncepční dokumenty (104)
Ostatní krajské dokumenty (42)
Studie a analýzy (20)
Výroční zprávy (18)
Collapse     Přijímací řízení (250) Přijímací řízení (250)
Metodické materiály (13)
Materiály pro ředitele SŠ (12)
Collapse    Vzdělávání a výchova (1841) Vzdělávání a výchova (1841)
Předškolní vzdělávání (329)
Základní vzdělávání (736)
Střední a vyšší odborné vzdělávání (755)
Speciální vzdělávání (294)
Vzdělávání žáků-cizinců (92)
Základní umělecké vzdělávání (98)
Další vzdělávání (312)
Dotační programy (95)
Prevence rizikového chování (130)
Společné vzdělávání (79)
Školní stravování (29)
Collapse COVID-19 | Koronavirus (189)COVID-19 | Koronavirus (189)
Collapse INFORMACE PRO PEDAGOGY (123)INFORMACE PRO PEDAGOGY (123)
ONLINE VZDĚLÁVÁNÍ (105)
METODIKA OŠMTS (10)
Collapse OBECNÉ INFORMACE (21)OBECNÉ INFORMACE (21)
OCHRANNÉ PROSTŘEDKY (2)
OBECNĚ ZÁVAZNÉ NORMY (10)
Česká školní inspekce (63)
Collapse Ekonomika (443)Ekonomika (443)
Ekonomika, účetnictví a provoz škol (112)
Granty a dotace (229)
Collapse Rozpočet regionálního školství (90)Rozpočet regionálního školství (90)
Školy a školská zařízení zřizované Libereckým krajem (48)
Školy a školská zařízení zřizované obcemi LK (49)
Collapse Evropské fondy (294)Evropské fondy (294)
ERASMUS + (16)
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (198)
Collapse OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (45)OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (45)
Globální granty (16)
Přeshraniční spolupráce (13)
Informace od obcí s rozšířenou působností (8)
Collapse Informace pro zřizovatele škol (ORP) (117)Informace pro zřizovatele škol (ORP) (117)
Formuláře (2)
Konkurzy, výběrová řízení (24)
Collapse Obecně závazné dokumenty (45)Obecně závazné dokumenty (45)
BOZP (14)
GDPR (6)
Vyhlášky, předpisy (18)
Collapse Projekty Libereckého kraje (526)Projekty Libereckého kraje (526)
Informační a vzdělávací portál Libereckého kraje (4)
Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje (NAKAP LK) (102)
Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje (KAP LK) (302)
Tvorba Strategie a SAP v oblasti rozvoje lidských zdrojů (10)
Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků (2)
Školení, kurzy pro management (109)

Ekonomika, účetnictví a provoz škol

Minimalizovat
RssIcon
Od Pavla Machová dne 6.5.2021 16:25
 Zveřejňujeme odkaz na stránky MŠMT, kde najdete potřebné podklady pro zaúčtování přebíraných ochranných...
Od Dagmar Krejčová dne 30.4.2021 9:26
 účetní závěrky k 31. březnu 2021 byly řádně předány do CSÚIS. Je dán souhlas s uzavřením období 03/21....
Od Pavla Machová dne 12.4.2021 10:27
 Tzv. izolačka je mimořádný příspěvek, který zaměstnavatel vyplácí k náhradě příjmu u zaměstnance, kterému...
Od Pavla Machová dne 2.4.2021 1:31
Zveřejňujeme termíny odevzdání účetních závěrek sestavených k 31. 03. 2021 a pokyny k jejímu sestavení 

...
Od Lucie Matoušková dne 30.3.2021 12:18
Dne 30. 3. 2021 byl zahájen sběr výkazů P 1-04 o zaměstnancích a mzdových prostředcích za období leden...
Od Lucie Matoušková dne 30.3.2021 11:43
V tabulce jsou uvedeny pouze projekty, jejichž žadateli jsou školy a školská zařízení zapsané ve školském...
Od Dagmar Krejčová dne 26.2.2021 10:01
 Dnes byl vydán souhlas s uzavřením období 12/2020 a zahájením účtování roku 2021. Při zpracování účetních...
Od Pavla Machová dne 18.1.2021 11:04
Zveřejňujeme údaje k doplnění účetní závěrky o zaúčtování bezúplatně převzetých ochranných pomůcek (dále...
Od Pavla Machová dne 8.1.2021 22:53
 Zveřejňujeme termíny odevzdání účetních závěrek sestavených k 31.12.2020 a pokyny k jejímu sestavení 

...
Od Lucie Matoušková dne 4.1.2021 15:50
Novela nařízení vlády 341/2017 Sb. - nařízení vlády č. 603/2020 Sb., které novelizuje nařízení vlády č. 341/2017 Sb., vyšlo ve Sbírce zákonů 31. 12. 2020  ke stažení zde

...