RSS kanál MŠMT


MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

Výnos ministra č. 12/2019, kterým se vydává Směrnice upravující předávání údajů do Centrálního systému účetních informací státu

Výnos ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 12/2019, kterým se vydává Směrnice upravující předávání údajů do Centrálního systému účetních informací státu, č.j. MSMT-27752/2019

21.10.2019 12:07

Výnos ministra č. 12/2019, kterým se vydává Směrnice upravující předávání údajů do Centrálního systému účetních informací státu

Výnos ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 12/2019, kterým se vydává Směrnice upravující předávání údajů do Centrálního systému účetních informací státu, č.j. MSMT-27752/2019

21.10.2019 12:06

VÝZVA č. 4 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k předložení žádostí o poskytnutí dotace na podporu pořízení vícemístných vozidel

Cílem výzvy je jednorázové pořízení vícemístných vozidel pro vybrané organizace z uzavřené rámcové dohody MŠMT a to v letech 2019/2020. Z dotace lze pořídit pouze vozidla s označením „1 B“ a „1 C“ z rámcové dohody MŠMT na dodávku vícemístných vozidel, část 2 této dohody.  

03.10.2019 15:05

Přehled změn struktury normativů soukromých a církevních mateřských škol, základních škol, školních družin, základních uměleckých škol a vyšších odborných škol v návaznosti na změnu financování veřejného školství

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje přehled změn struktury normativů soukromých a církevních mateřských škol, základních škol, školních družin, základních uměleckých škol a vyšších odborných škol v návaznosti na změnu financování veřejného školství s účinností od 1. ledna 2020.

30.09.2019 15:04

Přehled změn struktury normativů soukromých a církevních mateřských škol, základních škol, školních družin, základních uměleckých škol a vyšších odborných škol v návaznosti na změnu financování veřejného školství

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje přehled změn struktury normativů soukromých a církevních mateřských škol, základních škol, školních družin, základních uměleckých škol a vyšších odborných škol v návaznosti na změnu financování veřejného školství s účinností od 1. ledna 2020.

30.09.2019 15:01

Doplnění normativů neinvestičních výdajů soukromých škol na rok 2019

Č.j. MSMT-24896/2019, Doplnění normativů neinvestičních výdajů na rok 2019 pro účely poskytování dotací na činnost škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, v roce 2019 (stanovených č.j. MŠMT-17/2019)

03.09.2019 08:26

Doplnění normativů neinvestičních výdajů na rok 2019

Doplnění normativů neinvestičních výdajů na rok 2019 pro účely poskytování dotací na činnost škol a školských zařízení, které jsou zřizovány registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy (stanovených č.j. MSMT-2059/2019)

02.09.2019 12:42

MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

Vyhlášení výzvy pro nestátní neziskové organizace "Podpora školního stravování žáků základních škol na rok 2020“

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na kalendářní rok 2020 výzvu k podpoře školního stravování žáků základních škol.

13.11.2019 17:38

Pozvánka na prezentaci národních výsledků šetření EUROSTUDENT VII

Seminář představující vybraná zjištění o aktuální situaci studentů vysokých škol proběhne 2. prosince 2019 od 10:00 do 13:00 v prostorách MŠMT v Karmelitské ulici. Zváni jsou jak zástupci vysokých škol tak studenti.

12.11.2019 16:31

VÝZVA PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE NA PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ V REGIONÁLNÍM ŠKOLSTVÍ A PODPORU AKTIVIT INTEGRACE CIZINCŮ NA ÚZEMÍ ČR V ROCE 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 na podporu vzdělávání v regionálním školství a podporu aktivit integrace cizinců na území ČR v roce 2020.

08.11.2019 13:22

VÝZVA PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE NA PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ V REGIONÁLNÍM ŠKOLSTVÍ A PODPORU AKTIVIT INTEGRACE CIZINCŮ NA ÚZEMÍ ČR V ROCE 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 na podporu vzdělávání v regionálním školství a podporu aktivit integrace cizinců na území ČR v roce 2020.

08.11.2019 13:22

Výzva pro podávání žádostí o poskytnutí datace na podporu vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje Výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí datace na podporu vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2020.

07.11.2019 14:52

Publikace Souhrnné zprávy o šetření Absolvent 2018

Závěrečným výstupem dokončeného národního šetření Absolvent 2018 je komplexní zpráva prezentující hlavní zjištění. Zpráva je plně k dispozici studentům, uchazečům o studium, odborníkům i široké veřejnosti.

06.11.2019 16:33

Vyhlášení rozvojového programu Podpora vzdělávání cizinců ve školách v roce 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na rok 2020 rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách (č.j.: MSMT-33 014/2019).

06.11.2019 09:00

MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

VÝZVA NA POSKYTNUTÍ DOTACE Z RP EXCELENCE STŘEDNÍCH ŠKOL 2020

MŠMT schválilo dne 29. října 2019 „Výzvu na poskytnutí dotace z rozvojového programu Excelence středních škol – hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2019/2020".       

01.11.2019 12:10

VÝZVA NA POSKYTNUTÍ DOTACE Z RP EXCELENCE ZÁKLADNÍCH ŠKOL 2020

MŠMT schválilo dne 29. října 2019 „Výzvu na poskytnutí dotace z rozvojového programu Excelence základních škol – hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2019/2020“ .         

01.11.2019 12:05

Aktualizované dokumenty

17.10.2019 08:43

VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍCH DOTACÍ ZA ROK 2020

NNO odpovídají za hospodárné použití poskytnutých rozpočtových prostředků státního rozpočtu v souladu s rozhodnutím o poskytnuté dotaci.

11.10.2019 10:45

VÝZVA PRO ROK 2020 - PROGRAMY STÁTNÍ PODPORY PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

MŠMT projednalo a dne 18. září 2019 schválilo Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace – výzva pro rok 2020. Výzva obsahuje věcné zaměření výzvy, okruh oprávněných žadatelů, náležitosti žádosti a termín uzávěrky podání žádosti.    

20.09.2019 11:23

MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

MŮJ KLUB 2019 – U 5.820 JE ROZHODNUTO, ZBÝVÁ POSLEDNÍCH 130 KLUBŮ!

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy aktualizuje informace o stavu a vyplácení prostředků k 13.11.2019 v rámci Výzvy MŮJ KLUB 2019. Informace o přidělených dotací jsou zveřejňovány až po ukončení dotačních řízení a vyplacení prostředků na účty žadatelů. Seznamy jsou zveřejňovány po částech („vlnách“), které jsou postupně od počátku letošního roku předkládány poradě vedení ministerstva a dochází k vyplacení dotace všem žadatelům v rámci celé části. Do jednotlivých částí jsou žadatelé zařazováni po kontrole žádosti (včetně vyúčtování a finančního vypořádání dotace za rok 2018) a po odstranění vad žádosti či úpravě žádosti. V prvních „vlnách“ byla navržena dotace zejména subjektům, jejichž žádosti byly po formální i věcné stránce v pořádku anebo v roce 2018 dotaci neobdržely.

14.11.2019 12:40

MŮJ KLUB 2019 – U 5.820 JE ROZHODNUTO, ZBÝVÁ POSLEDNÍCH 130 KLUBŮ!

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy aktualizuje informace o stavu a vyplácení prostředků k 13.11.2019 v rámci Výzvy MŮJ KLUB 2019. Informace o přidělených dotací jsou zveřejňovány až po ukončení dotačních řízení a vyplacení prostředků na účty žadatelů. Seznamy jsou zveřejňovány po částech („vlnách“), které jsou postupně od počátku letošního roku předkládány poradě vedení ministerstva a dochází k vyplacení dotace všem žadatelům v rámci celé části. Do jednotlivých částí jsou žadatelé zařazováni po kontrole žádosti (včetně vyúčtování a finančního vypořádání dotace za rok 2018) a po odstranění vad žádosti či úpravě žádosti. V prvních „vlnách“ byla navržena dotace zejména subjektům, jejichž žádosti byly po formální i věcné stránce v pořádku anebo v roce 2018 dotaci neobdržely.

14.11.2019 12:33

Kontakty

Ohledně informací souvisejících s dotačními programy se obracejte na konkrétní pracovníky Oddělení neinvestičních dotací ve sportu (500) a Oddělení investic a infrastruktury ve sportu (502).

11.11.2019 00:00

Vyúčtování dotací

05.11.2019 12:16

VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍCH DOTACÍ A VYPOŘÁDÁNÍ SE STÁTNÍM ROZPOČTEM ZA ROK 2019 (REPRE, TALENT 2019, ORGANIZACE SPORTU 2019, SPORTOVÁNÍ BEZ BARIÉR, VSA 2019, VSA MD 2019)

Vyúčtování neinvestičních dotací a vypořádání se státním rozpočtem za rok 2019 je nutné před odesláním v listinné podobě nahrát do systému IS Sport. Ten bude pro nahrávání vyúčtování k jednotlivým žádostem programů zpřístupněn od 1.12.2019. Konkrétně u programů REPRE, TALENT 2019, ORGANIZACE SPORTU 2019, SPORTOVÁNÍ BEZ BARIÉR, VSA 2019, VSA MD 2019. Vyúčtování musí být nahrané v IS-SPORTU a zaslané v listinné podobě nebo pomocí datové schránky do 15. 2. 2020!

04.11.2019 10:24

VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍCH DOTACÍ A VYPOŘÁDÁNÍ SE STÁTNÍM ROZPOČTEM ZA ROK 2019 (REPRE, TALENT 2019, ORGANIZACE SPORTU 2019, SPORTOVÁNÍ BEZ BARIÉR, VSA 2019, VSA MD 2019)

Vyúčtování neinvestičních dotací a vypořádání se státním rozpočtem za rok 2019 je nutné před odesláním v listinné podobě nahrát do systému IS Sport. Ten bude pro nahrávání vyúčtování k jednotlivým žádostem programů zpřístupněn od 1.12.2019. Konkrétně u programů REPRE, TALENT 2019, ORGANIZACE SPORTU 2019, SPORTOVÁNÍ BEZ BARIÉR, VSA 2019, VSA MD 2019. Vyúčtování musí být nahrané v IS-SPORTU a zaslané v listinné podobě nebo pomocí datové schránky do 15. 2. 2020!

04.11.2019 10:24

Vyúčtování neinvestičních dotací a vypořádání se státním rozpočtem za rok 2019 – MŮJ KLUB 2019

Vyúčtování neinvestičních dotací a vypořádání se státním rozpočtem za rok 2019 - MŮJ KLUB 2019  je nutné před odesláním v listinné podobě nebo v elektronické podobě do datové schránky ministerstva nahrát do systému IS Sport. Ten bude pro nahrávání vyúčtování k jednotlivým žádostem programu MŮJ KLUB zpřístupněn od 1.12.2019.

31.10.2019 12:11

Vyúčtování neinvestičních dotací a vypořádání se státním rozpočtem za rok 2019 – MŮJ KLUB 2019

Vyúčtování neinvestičních dotací a vypořádání se státním rozpočtem za rok 2019 - MŮJ KLUB 2019  je nutné před odesláním v listinné podobě nebo v elektronické podobě do datové schránky ministerstva nahrát do systému IS Sport. Ten bude pro nahrávání vyúčtování k jednotlivým žádostem programu MŮJ KLUB zpřístupněn od 1.12.2019.

31.10.2019 08:30

Výzva ORGANIZACE SPORTU 2020 - Pohyb a zdraví

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvu ORGANIZACE SPORTU 2020 - Pohyb a zdraví k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu organizace sportu prostřednictvím sportovních organizací s celostátní působností, které působí v oblasti sportu pro všechny.

30.10.2019 13:26

Výzva ORGANIZACE SPORTU 2020 - Univerzitní sport

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvu ORGANIZACE SPORTU 2020 – Univerzitní sport k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu organizace univerzitního sportu prostřednictvím sportovních organizací s celostátní působností právě v oblasti univerzitního sportu, které splňují všechny podmínky stanovené Výzvou.

30.10.2019 13:20

MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

Zápisy z jednání Výběrových/Hodnoticích komisí Řídicího orgánu OP VVV

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje opravu Zápisu z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_17_047 (Místní akční plány rozvoje vzdělávání II) v prioritní ose 3 OP VVV, které se konalo dne 31. 5. 2018. V části III. Projednávané žádosti o podporu dle výsledného počtu bodů Zápisu došlo u projektu s reg. číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008629 k opravě administrativní chyby v komentáři Komise.

27.07.2018 12:07

Výzva č. 02_16_026 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce (DMS)

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 27. 7. 2018 aktualizaci výzvy č. 02_16_026 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce v prioritní ose 1. Aktualizací došlo k úpravě bodu 3.1 Alokace na výzvu. Alokace výzvy byla navýšena z původních 1 100 000 000,- Kč na stávajících 1 425 000 000,- Kč.

27.07.2018 10:38

FINANČNÍ/ PROJEKTOVÝ MANAŽER (ZÁSTUP ZA MD/RD)

Č. j.: MSMT-20428/2018-1

27.07.2018 08:52

Dotaz měsíce k šablonám (červenec 2018)

Jakým způsobem doložit naplnění indikátoru 5 25 10 "Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují nově získané poznatky a dovednosti" do závěrečné zprávy o realizaci?

26.07.2018 15:43

Výzva č. 02_18_055 Smart Akcelerátor II

Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část pro výzvu Smart Akcelerátor II 

26.07.2018 09:32

Avízo výzvy č. 02_18_055 Smart Akcelerátor II

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 26. 07. 2018 avízo výzvy č. 02_18_055  Smart Akcelerátor II v prioritní ose 2. Avízem se rozumí verze výzvy informativního charakteru. Závazná verze výzvy, včetně kompletní dokumentace, bude vyhlášena spolu se zpřístupněním žádostí o podporu v IS KP14+ dne 17. 08. 2018. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: 31. 10. 2019, 14:00 hod.

26.07.2018 09:30

Projekt OP VVV: Výzkum v oblasti zdraví a nemocí

Praha, 26. července 2018 – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání představuje v pořadí dvanáctý podpořený projekt. Tentokrát jsme se zaměřili na projekt ELIBIO, který realizuje Fyzikální ústav AV ČR (ELI Beamlines) spolu s Biotechnologickým ústavem AV ČR (BIOCEV).

26.07.2018 08:35

Vyhodnocení výzvy Teaming

Předmětem zprávy je vyhodnocení výzvy 02_15_006 Teaming. Fokusní skupina se zástupci žadatelů výzvy se uskutečnila 12. 6. 2017 v prostorách MŠMT Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9. Účelem setkání bylo získání zpětné vazby k procesu přípravy a hodnocení žádosti o podporu pro výše uvedenou výzvu tak, aby bylo možné zohlednit zkušenosti žadatelů při v současné době probíhající přípravě výzvy 02_17_043 Teaming II.

25.07.2018 12:51

Vyhodnocení výzvy Výzkumné infrastruktury

Předmětem zprávy je vyhodnocení výzvy 02_16_013 Výzkumné infrastruktury. Účelem šetření v podobě dvou fokusních skupin (konaných 24. 4. 2018 a 16. 5. 2018) bylo získání zpětné vazby k procesu přípravy žádosti o podporu pro výše uvedenou výzvu a zkušenosti s realizací projektů tak, aby bylo možné zohlednit zkušenosti příjemců při přípravě výzvy 02_18_046 Výzkumné infrastruktury II. Vyhodnocení je provedeno formou shrnutí hlavních závěrů v diskutovaných oblastech v členění na časové hledisko, oblast spolupráce s Řídicím orgánem, obsahovou náplň – aktivity výzvy a zapojení partnera v případě konsorciálních projektů.

25.07.2018 12:48

Vyhodnocení výzvy Smart Akcelerátor

V souvislosti s přípravou výzvy Smart Akcelerátor II přistoupil Řídicí orgán OP VVV na přelomu let 2017 a 2018 k důslednému vyhodnocení zkušeností s přípravou, realizací a dosavadních přínosů výzvy Smart Akcelerátor I. Poznatky z tohoto vyhodnocení byly využity pro přípravu a případnou úpravu parametrů druhé výzvy, stejně tak poznatky představovaly argumentační základnu pro zdůvodnění potřebnosti pokračování tohoto typu intervence.

25.07.2018 12:46

MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

Věstník MŠMT 07/2019

Věstník MŠMT. Ročník LXXV. Sešit 7/2019 (124 s.).

05.11.2019 09:24

Věstník MŠMT 06/2019

Věstník MŠMT. Ročník LXXV. Sešit 6/2019 (8 s.).

01.10.2019 11:28

Věstník MŠMT 05/2019

Věstník MŠMT. Ročník LXXV. Sešit 5/2019 (28 s.).

02.09.2019 13:02

Věstník MŠMT 04/2019

Věstník MŠMT. Ročník LXXV. Sešit 4/2019 (12 s.).

02.09.2019 13:02

Věstník MŠMT 03/2019

Věstník MŠMT. Ročník LXXV. Sešit 3/2019 (40 s.).

05.06.2019 16:21

Věstník MŠMT 02/2019

Věstník MŠMT. Ročník LXXV. Sešit 2/2019 (16 s.).

25.04.2019 13:09

Věstník MŠMT 01/2019

Věstník MŠMT. Ročník LXXV. Sešit 1/2019 (100 s.). (č. 12/2018 nebylo vydáno)

28.02.2019 09:35

Školský zákon ve znění účinném od 15. 2. 2019

Znění účinné od 15. 2. 2019.

18.02.2019 09:44

Věstník MŠMT 11/2018

Věstník MŠMT. Ročník LXXIV. Sešit 11/2018 (76 s.).

30.11.2018 14:12

MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

Veřejnost otestuje rozsáhlou databázi materiálů pro modulovou výuku na SOŠ

Praha, 22. října 2019 - Zvýšit kvalitu odborného vzdělávání je jedním z hlavních cílů projektu Modernizace odborného vzdělávání. Důležitým nástrojem při tom bude informační systém, který nyní vstupuje do veřejné konzultace. Střední odborné školy zde budou čerpat inspiraci a také vytvářet vlastní vzdělávací moduly a komplexní úlohy pro svoji výuku, ale i pro tvorbu školních vzdělávacích programů.

22.10.2019 13:46

Informační materiál k reformě financování

Praha, 17. října 2019 - V souvislosti s blížící se reformou financování regionálního školství vydalo MŠMT informační materiál k této problematice včetně nejčastějších mýtů, které kolem reformy vznikly.

17.10.2019 15:08

Po absolventech VŠ je velká poptávka na trhu práce

Praha, 10. října 2019 - Nedávno dokončené šetření Absolvent, realizované souběžně s pilotním ročníkem mezinárodního šetření Eurograduate, ukazuje, že situace na trhu práce je pro absolventy vysokých škol velmi příznivá. Jejich míra nezaměstnanosti se blíží nule, většina z nich pracuje na pozicích odpovídajících jejich vzdělání a nástupní mzdy rostou dokonce ještě rychleji než průměrná mzda ve zbytku ekonomiky. Zaměstnavatelé napříč obory se shodují, že navzdory rozšíření přístupu k vysokoškolskému vzdělávání se stále potýkají s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků, a vysokoškoláků by dokázali zaměstnat ještě více.

10.10.2019 13:44

MŠMT podporuje spolupráci evropských metrologických institutů

Praha, 7. října 2019 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytne Českému metrologickému institutu (ČMI) podporu na realizaci 14 nových projektů výzkumu, vývoje a inovací. ČMI uspěl v mezinárodní výzvě Evropského metrologického programu pro inovace a výzkum (EMPIR) a do roku 2022 obdrží od MŠMT na uvedené projekty celkem 23 322 000,- Kč. Dané projekty budou spolufinancovány Evropskou komisí, a to z prostředků rámcového programu EU pro výzkum a inovace Horizontu 2020 (2014-2020). MŠMT tak finančně podpoří české výzkumné týmy zapojující se do projektů EMPIR i v 5. roce provádění programu a přispěje k zintenzivnění vzájemné spolupráce evropských metrologických institutů.

07.10.2019 13:10

Evropské dny pro výzkum a inovace 2019

Praha, 26. září 2019 – První ročník konference věnované evropské politice výzkumu a inovací „European Research and Innovation Days“ se uskutečnil od 24. do 26. září v Bruselu.  Hlavním cílem pilotního ročníku bylo ve spolupráci se stakeholdery upřesnit programové priority pro evropské investice do výzkumu a inovací, které budou v nadcházejících letech na úrovni EU realizovány prostřednictvím 9. rámcového programu EU pro výzkum a inovace „Horizon Europe“ (2021–2027).

26.09.2019 19:12

Dostat se do CERN je pro české studenty nyní mnohem snazší

Ženeva, 28. srpna 2019 - Studenti českých vysokých škol mají nově větší šanci uspět ve výběrových řízeních do Studentských programů v Evropské organizaci pro jaderný výzkum (CERN). Umožní to nová Dohoda uzavřená mezi MŠMT a CERN, kterou dnes v Ženevě podepsal náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu MŠMT Pavel Doleček. MŠMT si od dohody slibuje navýšení počtu českých studentů v CERN, které by dále vedlo také ke zvýšení počtu zaměstnanců z ČR v CERN, které je dosud na nízké úrovni.

28.08.2019 14:09

Rezort školství získá v roce 2020 další více než 1 mld. Kč

O další 1 mld. Kč zejména na platy v regionálním školství a 30 mil. Kč na program obědů pro děti ze sociálně nejslabších rodin se oproti předběžnému plánu zvýší rozpočet MŠMT, dohodli se na dnešním jednání k rozpočtu na příští rok ministryně financí Alena Schillerová a ministr školství Robert Plaga. Celkový rozpočet kapitoly MŠMT bez zdrojů EU dosáhne téměř 213 mld. Kč, což představuje meziroční navýšení o 17 mld. Kč.

19.08.2019 11:00