RSS kanál MŠMT


MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

Změna struktury normativů soukromých a církevních mateřských škol, základních škol a školních družin s třídami a odděleními zřízenými podle § 16 odst. 9 školského zákona v návaznosti na změnu financování veřejného školství s účinností od 1. ledna 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje přehled změn struktury normativů soukromých a církevních mateřských škol, základních škol a školních družin s třídami a odděleními zřízenými podle § 16 odst. 9 školského zákona v návaznosti na změnu financování veřejného školství s účinností od 1. ledna 2020. Tato systémová změna znamená významný systémový pozitivní krok, neboť poprvé bude podpůrná profese asistenta pedagoga ve státem garantovaném rozsahu plně, transparentně a rovným způsobem zohledněna v nárokovém výpočtu dotace ze státního rozpočtu. Před přijetím „inkluzívní“ novely školského zákona zahrnoval příplatek k normativu pro tento segment školství výdaje spojené s asistenty pedagoga pouze částečně, a i tyto školy byly nuceny čerpat finanční prostředky z každoročně vyhlašovaných rozvojových programů na asistenty pedagoga, po 1. září 2016 se pak situace výrazně rozrůznila v návaznosti na to, jak každá jednotlivá škola využívala systém podpůrných opatření individuálně diagnostikovaných školskými poradenskými zařízeními. Zároveň tato změna představuje i pro tyto školy významnou administrativní úsporu a stabilizaci lidských zdrojů (asistentů pedagoga).

14.01.2020 16:09

Změna struktury normativů soukromých a církevních mateřských škol, základních škol a školních družin s třídami a odděleními zřízenými podle § 16 odst. 9 školského zákona v návaznosti na změnu financování veřejného školství s účinností od 1. ledna 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje přehled změn struktury normativů soukromých a církevních mateřských škol, základních škol a školních družin s třídami a odděleními zřízenými podle § 16 odst. 9 školského zákona v návaznosti na změnu financování veřejného školství s účinností od 1. ledna 2020. Tato systémová změna znamená významný systémový pozitivní krok, neboť poprvé bude podpůrná profese asistenta pedagoga ve státem garantovaném rozsahu plně, transparentně a rovným způsobem zohledněna v nárokovém výpočtu dotace ze státního rozpočtu. Před přijetím „inkluzívní“ novely školského zákona zahrnoval příplatek k normativu pro tento segment školství výdaje spojené s asistenty pedagoga pouze částečně, a i tyto školy byly nuceny čerpat finanční prostředky z každoročně vyhlašovaných rozvojových programů na asistenty pedagoga, po 1. září 2016 se pak situace výrazně rozrůznila v návaznosti na to, jak každá jednotlivá škola využívala systém podpůrných opatření individuálně diagnostikovaných školskými poradenskými zařízeními. Zároveň tato změna představuje i pro tyto školy významnou administrativní úsporu a stabilizaci lidských zdrojů (asistentů pedagoga).

14.01.2020 15:55

2020

14.01.2020 15:45

Výnos ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 17/2019

Výnos ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 17/2019, kterým se vydává Dodatek č. 1 k Výnosu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 8/2015, kterým se vydává Směrnice k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a k činnostem souvisejícím s rozbory hospodaření,  MSMT-37606/2019-3

02.01.2020 13:42

Výnos ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 16/2019

Výnos ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 16/2019, kterým se vydává Dodatek č. 1 k Výnosu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 10/2015 a Služebnímu předpisu státního tajemníka v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se vydává Směrnice k vypracování rozboru hospodaření organizačních složek státu v resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a k činnostem souvisejícím s rozbory hospodaření č. 24/2015, č.j. MSMT-37943/2019-3  

02.01.2020 13:41

VÝZVA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

VÝZVA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k podání žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na podporu činnosti základních škol s oběma stupni a menšími třídními kolektivy, jejichž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí, pro kalendářní rok 2020.

18.12.2019 15:36

Pokusné ověřování

Organizace, způsob a formy vzdělávání v základních školách s oběma stupni základního vzdělávání a menšími třídními kolektivy, jejichž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí.

18.12.2019 15:33

Dotace

18.12.2019 15:15

Pokusné ověřování

Organizace, způsob a formy vzdělávání v základních školách s oběma stupni základního vzdělávání a menšími třídními kolektivy, jejichž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí.

18.12.2019 14:59

VÝZVA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

VÝZVA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k podání žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na podporu činnosti základních škol s oběma stupni a menšími třídními kolektivy, jejichž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí, pro kalendářní rok 2020.

18.12.2019 14:53

MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

Rok 2020

17.01.2020 11:09

Rok 2019

17.01.2020 11:07

Doporučený obsah rekvalifikačního programu pro pracovní činnost "Zdravotník zotavovacích akcí"

Akreditační komise pro rekvalifikace se usnesla o nutnosti bližší specifikace obsahu pracovních činností, které se týkají zdravotnictví. Uvádíme zde doporučený učební plán pro pracovní činnost "Zdravotník zotavovacích akcí".

15.01.2020 16:59

Změna struktury normativů soukromých a církevních mateřských škol, základních škol a školních družin s třídami a odděleními zřízenými podle § 16 odst. 9 školského zákona v návaznosti na změnu financování veřejného školství s účinností od 1. ledna 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje přehled změn struktury normativů soukromých a církevních mateřských škol, základních škol a školních družin s třídami a odděleními zřízenými podle § 16 odst. 9 školského zákona v návaznosti na změnu financování veřejného školství s účinností od 1. ledna 2020. Tato systémová změna znamená významný systémový pozitivní krok, neboť poprvé bude podpůrná profese asistenta pedagoga ve státem garantovaném rozsahu plně, transparentně a rovným způsobem zohledněna v nárokovém výpočtu dotace ze státního rozpočtu. Před přijetím „inkluzívní“ novely školského zákona zahrnoval příplatek k normativu pro tento segment školství výdaje spojené s asistenty pedagoga pouze částečně, a i tyto školy byly nuceny čerpat finanční prostředky z každoročně vyhlašovaných rozvojových programů na asistenty pedagoga, po 1. září 2016 se pak situace výrazně rozrůznila v návaznosti na to, jak každá jednotlivá škola využívala systém podpůrných opatření individuálně diagnostikovaných školskými poradenskými zařízeními. Zároveň tato změna představuje i pro tyto školy významnou administrativní úsporu a stabilizaci lidských zdrojů (asistentů pedagoga).

14.01.2020 16:09

Změna struktury normativů soukromých a církevních mateřských škol, základních škol a školních družin s třídami a odděleními zřízenými podle § 16 odst. 9 školského zákona v návaznosti na změnu financování veřejného školství s účinností od 1. ledna 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje přehled změn struktury normativů soukromých a církevních mateřských škol, základních škol a školních družin s třídami a odděleními zřízenými podle § 16 odst. 9 školského zákona v návaznosti na změnu financování veřejného školství s účinností od 1. ledna 2020. Tato systémová změna znamená významný systémový pozitivní krok, neboť poprvé bude podpůrná profese asistenta pedagoga ve státem garantovaném rozsahu plně, transparentně a rovným způsobem zohledněna v nárokovém výpočtu dotace ze státního rozpočtu. Před přijetím „inkluzívní“ novely školského zákona zahrnoval příplatek k normativu pro tento segment školství výdaje spojené s asistenty pedagoga pouze částečně, a i tyto školy byly nuceny čerpat finanční prostředky z každoročně vyhlašovaných rozvojových programů na asistenty pedagoga, po 1. září 2016 se pak situace výrazně rozrůznila v návaznosti na to, jak každá jednotlivá škola využívala systém podpůrných opatření individuálně diagnostikovaných školskými poradenskými zařízeními. Zároveň tato změna představuje i pro tyto školy významnou administrativní úsporu a stabilizaci lidských zdrojů (asistentů pedagoga).

14.01.2020 15:55

2020

14.01.2020 15:45

Nově stanovené koeficienty ekonomické náročnosti

Na základě projednání v Reprezentativní komisi pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol dne 4. prosince 2019 bylo náměstkem pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu schváleno přidělení koeficientů ekonomické náročnosti nově akreditovaným studijním programům. Studijní programy s nově přidělenými KEN jsou uvedeny v přiloženém souboru.      

14.01.2020 10:38

Evropská komise otevřela přijímání přihlášek na placené stáže Blue Book Traineeship

Článek obsahuje informace o možnosti získání stáží v organizacích Evropské unie.

13.01.2020 09:32

Jednotné zkušební schéma společné části maturitní zkoušky – jarní období 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb. určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma) společné části maturitní zkoušky pro jarní zkušební období roku 2020.

10.01.2020 08:10

Jednotné zkušební schéma společné části maturitní zkoušky – jarní období 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb. určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma) společné části maturitní zkoušky pro jarní zkušební období roku 2020.

10.01.2020 08:09

MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

Výzva k podání žádostí o poskytnutí dotace na systémový rozvoj Česko-německé spolupráce v oblasti vzdělávání a mládeže

MŠMT vyhlašuje Výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace na systémový rozvoj Česko-německé spolupráce v oblasti vzdělávání a mládeže na období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.

09.01.2020 18:33

POSKYTOVÁNÍ INVESTIČNÍCH DOTACÍ V OBLASTI MLÁDEŽE V ROCE 2020

Odbor pro mládež vyhlašuje pro rok 2020 podle zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů, výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Investičního programu 133710 Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže.    Výzva je zaměřena na dva typy podporovaných opatření. První oddíl výzvy s označením „TEPLO“ je zaměřen na rekonstrukci tepelných zdrojů z důvodu nových emisních limitů od roku 2020, tj. výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním a druhý oddíl výzvy s označením „VODA“ je zaměřen na zdroje a zlepšení dodávek pitné vody.

19.12.2019 12:34

VÝZVA NA POSKYTNUTÍ DOTACE Z RP EXCELENCE STŘEDNÍCH ŠKOL 2020

MŠMT schválilo dne 29. října 2019 „Výzvu na poskytnutí dotace z rozvojového programu Excelence středních škol – hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2019/2020".       

01.11.2019 12:10

VÝZVA NA POSKYTNUTÍ DOTACE Z RP EXCELENCE ZÁKLADNÍCH ŠKOL 2020

MŠMT schválilo dne 29. října 2019 „Výzvu na poskytnutí dotace z rozvojového programu Excelence základních škol – hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2019/2020“ .         

01.11.2019 12:05

Aktualizované dokumenty

17.10.2019 08:43

VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍCH DOTACÍ ZA ROK 2020

NNO odpovídají za hospodárné použití poskytnutých rozpočtových prostředků státního rozpočtu v souladu s rozhodnutím o poskytnuté dotaci.

11.10.2019 10:45

MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

Rozdělení finančních prostředků ze státního rozpočtu - MŮJ KLUB 2019

V roce 2019 bylo v programu MŮJ KLUB podpořeno 5525 spolků, kterým byly rozděleny finanční prostředky v celkové částce 1 280 367 153,00 Kč.

17.01.2020 12:49

Kontakty

Ohledně informací souvisejících s dotačními programy se obracejte na konkrétní pracovníky Oddělení neinvestičních dotací ve sportu (500) a Oddělení investic a infrastruktury ve sportu (502).

13.01.2020 00:00

Akreditace - změna od 1. 1. 2020

Změna v podávání žádostí o akreditace v oblasti sportu od 1.1.2020

08.01.2020 11:48

ZMĚNA V ZÁPISE FYZICKÝCH OSOB (SPORTOVCŮ A TRENÉRŮ) DO REJSTŘÍKU SPORTU

S koncem roku 2019 došlo ke změně ve struktuře zapisovaných dat o fyzických osobách (sportovcích a trenérech). Zásadní změnou je nutnost u českých státních příslušníků vyplnit rodné číslo.

02.01.2020 13:01

Výzvy SPORTOVÁNÍ BEZ BARIÉR 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvy k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu sportovních aktivit zdravotně postižených sportovců v roce 2020. Výzvy jsou zaměřeny na podporu spolků, které se věnují sportu zdravotně postižených sportovců.

30.12.2019 16:51

Výzvy SPORTOVÁNÍ BEZ BARIÉR 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvy k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu sportovních aktivit zdravotně postižených sportovců v roce 2020. Výzvy jsou zaměřeny na podporu spolků, které se věnují sportu zdravotně postižených sportovců.

30.12.2019 16:51

Výzva Pořízení samostatného movitého majetku 2020

MŠMT vyhlašuje Výzvu Pořízení samostatného movitého majetku 2020 k podávání žádostí o investiční dotace v rámci programu 133 520 Hlavní směry rozvoje sportovní infrastruktury České republiky 2017-2024 - Podprogram 133D 523 Rozvoj materiálně technické základny sportovních svazů pro potřeby reprezentace a talentované mládeže. Jedná se o výzvu určenou pro Sportovní svazy s celostátní působností, jejichž sportovní odvětví je uznané Mezinárodním olympijským výborem. Výzva je vyhlášena jako průběžná s termínem předkládání žádostí do 30. 04. 2020 s alokací 180 mil. Kč.

23.12.2019 23:28

Výzva ORGANIZACE SPORTU 2020 – Celostátní sportovní organizace – Motoristický a letecký sport

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvu ORGANIZACE SPORTU 2020 – Celostátní sportovní organizace – Motoristický a letecký sport k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu organizace sportu prostřednictvím sportovních organizací s celostátní působností právě v oblasti motoristického a leteckého sportu.

23.12.2019 23:13

Výzva ORGANIZACE SPORTU 2020 – Celostátní sportovní organizace – Motoristický a letecký sport

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvu ORGANIZACE SPORTU 2020 – Celostátní sportovní organizace – Motoristický a letecký sport k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu organizace sportu prostřednictvím sportovních organizací s celostátní působností právě v oblasti motoristického a leteckého sportu.

23.12.2019 23:13

Výzva ORGANIZACE SPORTU 2020 – Zastřešující sportovní organizace

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvu ORGANIZACE SPORTU 2020 – Zastřešující sportovní organizace k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu organizace sportu prostřednictvím zastřešujících sportovních organizací s celostátní působností, které poskytují členům podporu, servis a platformu pro vzájemnou spolupráci.  

23.12.2019 23:05

MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

Zápisy z jednání Výběrových/Hodnoticích komisí Řídicího orgánu OP VVV

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje opravu Zápisu z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_17_047 (Místní akční plány rozvoje vzdělávání II) v prioritní ose 3 OP VVV, které se konalo dne 31. 5. 2018. V části III. Projednávané žádosti o podporu dle výsledného počtu bodů Zápisu došlo u projektu s reg. číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008629 k opravě administrativní chyby v komentáři Komise.

27.07.2018 12:07

Výzva č. 02_16_026 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce (DMS)

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 27. 7. 2018 aktualizaci výzvy č. 02_16_026 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce v prioritní ose 1. Aktualizací došlo k úpravě bodu 3.1 Alokace na výzvu. Alokace výzvy byla navýšena z původních 1 100 000 000,- Kč na stávajících 1 425 000 000,- Kč.

27.07.2018 10:38

FINANČNÍ/ PROJEKTOVÝ MANAŽER (ZÁSTUP ZA MD/RD)

Č. j.: MSMT-20428/2018-1

27.07.2018 08:52

Dotaz měsíce k šablonám (červenec 2018)

Jakým způsobem doložit naplnění indikátoru 5 25 10 "Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují nově získané poznatky a dovednosti" do závěrečné zprávy o realizaci?

26.07.2018 15:43

Výzva č. 02_18_055 Smart Akcelerátor II

Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část pro výzvu Smart Akcelerátor II 

26.07.2018 09:32

Avízo výzvy č. 02_18_055 Smart Akcelerátor II

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 26. 07. 2018 avízo výzvy č. 02_18_055  Smart Akcelerátor II v prioritní ose 2. Avízem se rozumí verze výzvy informativního charakteru. Závazná verze výzvy, včetně kompletní dokumentace, bude vyhlášena spolu se zpřístupněním žádostí o podporu v IS KP14+ dne 17. 08. 2018. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: 31. 10. 2019, 14:00 hod.

26.07.2018 09:30

Projekt OP VVV: Výzkum v oblasti zdraví a nemocí

Praha, 26. července 2018 – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání představuje v pořadí dvanáctý podpořený projekt. Tentokrát jsme se zaměřili na projekt ELIBIO, který realizuje Fyzikální ústav AV ČR (ELI Beamlines) spolu s Biotechnologickým ústavem AV ČR (BIOCEV).

26.07.2018 08:35

Vyhodnocení výzvy Teaming

Předmětem zprávy je vyhodnocení výzvy 02_15_006 Teaming. Fokusní skupina se zástupci žadatelů výzvy se uskutečnila 12. 6. 2017 v prostorách MŠMT Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9. Účelem setkání bylo získání zpětné vazby k procesu přípravy a hodnocení žádosti o podporu pro výše uvedenou výzvu tak, aby bylo možné zohlednit zkušenosti žadatelů při v současné době probíhající přípravě výzvy 02_17_043 Teaming II.

25.07.2018 12:51

Vyhodnocení výzvy Výzkumné infrastruktury

Předmětem zprávy je vyhodnocení výzvy 02_16_013 Výzkumné infrastruktury. Účelem šetření v podobě dvou fokusních skupin (konaných 24. 4. 2018 a 16. 5. 2018) bylo získání zpětné vazby k procesu přípravy žádosti o podporu pro výše uvedenou výzvu a zkušenosti s realizací projektů tak, aby bylo možné zohlednit zkušenosti příjemců při přípravě výzvy 02_18_046 Výzkumné infrastruktury II. Vyhodnocení je provedeno formou shrnutí hlavních závěrů v diskutovaných oblastech v členění na časové hledisko, oblast spolupráce s Řídicím orgánem, obsahovou náplň – aktivity výzvy a zapojení partnera v případě konsorciálních projektů.

25.07.2018 12:48

Vyhodnocení výzvy Smart Akcelerátor

V souvislosti s přípravou výzvy Smart Akcelerátor II přistoupil Řídicí orgán OP VVV na přelomu let 2017 a 2018 k důslednému vyhodnocení zkušeností s přípravou, realizací a dosavadních přínosů výzvy Smart Akcelerátor I. Poznatky z tohoto vyhodnocení byly využity pro přípravu a případnou úpravu parametrů druhé výzvy, stejně tak poznatky představovaly argumentační základnu pro zdůvodnění potřebnosti pokračování tohoto typu intervence.

25.07.2018 12:46

MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

Věstník MŠMT 01/2020

Věstník MŠMT. Ročník LXXVI. Sešit 1/2020 (4 s.). (č. 8-12/2019 nebyla vydána)

16.01.2020 09:54

Věstník MŠMT 07/2019

Věstník MŠMT. Ročník LXXV. Sešit 7/2019 (124 s.).

05.11.2019 09:24

Věstník MŠMT 06/2019

Věstník MŠMT. Ročník LXXV. Sešit 6/2019 (8 s.).

01.10.2019 11:28

Věstník MŠMT 05/2019

Věstník MŠMT. Ročník LXXV. Sešit 5/2019 (28 s.).

02.09.2019 13:02

Věstník MŠMT 04/2019

Věstník MŠMT. Ročník LXXV. Sešit 4/2019 (12 s.).

02.09.2019 13:02

Věstník MŠMT 03/2019

Věstník MŠMT. Ročník LXXV. Sešit 3/2019 (40 s.).

05.06.2019 16:21

Věstník MŠMT 02/2019

Věstník MŠMT. Ročník LXXV. Sešit 2/2019 (16 s.).

25.04.2019 13:09

Věstník MŠMT 01/2019

Věstník MŠMT. Ročník LXXV. Sešit 1/2019 (100 s.). (č. 12/2018 nebylo vydáno)

28.02.2019 09:35

MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

Příprava duálního vzdělávání pokračuje, stejně jako výuka Techniky na vybraných ZŠ

Praha, 10. ledna 2020 - Duální vzdělávání v České republice dostává další impuls. Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga s vicepremiérem a ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem připravují změny v odborném vzdělávání. V nejbližší době má v gesci MŠMT vzniknout Rada pro odborné vzdělávání. Bude mít za cíl pokračovat v rozšiřování a prohlubování prvků duálního vzdělání a koordinaci těchto činností v regionech. Plánuje se také Dohoda o spolupráci, v přípravě je i legislativní ukotvení.

10.01.2020 10:03

Náměstkem sekce vzdělávání, sportu a mládeže je Karel Kovář

Praha, 6. ledna 2020 – Náměstkem nově vzniklé sekce vzdělávání, sportu a mládeže se od nového roku stal Karel Kovář. Jde o organizační změnu v rámci úřadu, při které došlo ke sloučení sekce vzdělávání a sekce sportu a mládeže. Zkušenosti bývalého náměstka sekce vzdělávání Václava Pícla chce nový náměstek využít a určil jej svým zástupcem. Přechod a sloučení rozsáhlé agendy by tak mělo proběhnout bez větších komplikací.  Karel Kovář řídil doposud sekci sportu a mládeže.  

06.01.2020 15:20

MŠMT podpoří 20 česko-indických vědeckých projektů

Praha, 18. prosince 2019 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo výsledky veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programu INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-ACTION, INDIE, která byla vyhlášena letos v březnu. Cílem soutěže je podpora projektů česko-indické spolupráce mezi výzkumnými pracovišti v obou zemích.

18.12.2019 13:30

Společné získání maturity i výučního listu posvětí vláda

Praha, 18. prosince 2019 - Možnost získání maturitní zkoušky i výučního listu v jednom vzdělávacím cyklu přinese novela nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání. Mezi obory vzdělání, které to umožní, patří například propojení oboru vzdělání Mechanik strojů a zařízení s oborem Strojní mechanik, oboru Gastronomie s oborem Kuchař – číšník nebo oboru  Mechanik elektrotechnik s oborem Elektrikář.

17.12.2019 19:59

ČR a Francie podepsaly dohodu o výměnných stážích doktorandů

Praha, 9. prosince 2019 – Náměstek pro vysoké školy, vědu a výzkum Pavel Doleček a francouzský velvyslanec Roland Galharague podepsali dohodu o posílení výměnných výzkumných a studijních pobytech doktorandů mezi Českou republikou a Francií. Dohoda umožňuje poskytnout rovnocennou podporu českým studentům pro jejich studia ve Francii a francouzským studentům do České republiky. Tento stipendijní program bude spolufinancován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem pro Evropu a zahraničních věci Francie. Studenti budou moci tento program využít již v roce 2020.

09.12.2019 16:45

Setkání k systémové podpoře inkluze

Praha, 5. prosince 2019 – Další z řady setkání takzvaných individuálních projektů systémových, které jsou hrazeny z evropských fondů a mají za cíl pozitivně ovlivnit vývoj českého školství, se dnes uskutečnilo na MŠMT. Setkání bylo zaměřeno na systémovou podporu inkluze, tedy společného vzdělávání.

05.12.2019 15:08

Pisa 2018: Čeští žáci si mírně polepšili

Praha, 3. prosince 2019 - Zlepšení ve všech třech sledovaných gramotnostech - čtenářské, přírodovědné i matematické - u českých žáků prokázaly výsledky mezinárodního šetření PISA 2018. V případě čtenářské gramotnosti se navíc ukázalo, že žáci veřejných škol jsou na tom výrazně lépe, než žáci škol soukromých či církevních. O výsledcích šetření dnes před novináři hovořili ministr školství Robert Plaga a ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal.

03.12.2019 12:08