RSS KANÁL ORGANIZACÍ ZŘIZOVANÝCH MŠMT


Česká školní inspekce

Žádost o informaci ze dne 6. 1. 2020

/cz/Otevreny-urad-QL/Otevreny-urad/Poskytovani-informaci/Poskytnute-informace/Zadost-o-informaci-ze-dne-6-1-2020

16.01.2020 17:18

Úroveň gramotností žáků na ZŠ a SŠ ve školním roce 2018/2019 - shrnutí hlavních zjištění

/cz/Aktuality/Uroven-gramotnosti-zaku-na-ZS-a-SS-ve-skolnim-(1)

13.01.2020 09:22

Vyhlášení výběrového řízení - rada/odborný rada - školní inspektor/ka - Olomoucký inspektorát 2

/cz/Kariera/Vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-rada-odborny-rada-(48)

09.01.2020 18:57

Úroveň gramotností žáků na ZŠ a SŠ ve školním roce 2018/2019 - shrnutí hlavních zjištění

/cz/Dokumenty/Tematicke-zpravy/Uroven-gramotnosti-zaku-na-ZS-a-SS-ve-skolnim-(1)

09.01.2020 15:47

Vyhlášení výběrového řízení-rada/odborný rada-personalista/personalistka odd. práv. a vnitř. věcí

/cz/Kariera/Vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-rada-odborny-rada-(47)

09.01.2020 13:44

Vyhlášení výběrového řízení - rada/odborný rada - školní inspektor/ka - Středočeský inspektorát

/cz/Kariera/Vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-rada-odborny-rada-(46)

09.01.2020 13:22

Vyhlášení výběrového řízení - rada/odborný rada - školní inspektor/ka - Olomoucký inspektorát 1

/cz/Kariera/Vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-rada-odborny-rada-(45)

09.01.2020 13:08

Výběrové řízení na pozice učitele/učitelky české sekce Evropské školy Lucemburk II

/cz/Kariera/Vyberove-rizeni-na-pozice-ucitele-ucitelky-ceske-s

09.01.2020 12:52

Výběrové řízení na pozice učitele/učitelky angličtiny pro sekundární cyklus EŠ Brusel III

/cz/Kariera/Vyberove-rizeni-na-pozice-ucitele-ucitelky-anglict

09.01.2020 12:49

Výběrové řízení na pozice čtyř učitelů/učitelek primárního cyklu v české sekci EŠ Brusel III

/cz/Kariera/Vyberove-rizeni-na-pozice-ctyr-ucitelu-ucitelek-pr

09.01.2020 12:45

Národní ústav pro vzdělávání, Národní ústav pro vzdělávání - články

RSS kanál stránek Národního ústavu pro vzdělávání RSS kanál článků publikovaných na stránkách Národního ústavu pro vzdělávání

Naplánujte využití HW a SW ve výuce dřív, než ho pořídíte

Aktivitou, která je školami dle výstupů II. vlny dotazníkového šetření P-KAP považována za zásadní pro posun v oblasti Digitální kompetence, je vypracování plánu pro začlenění HW a SW do výuky, včetně nových výukových metod. Není-li takový plán připraven předem, často se stane, že nově pořízený HW nebo SW zůstane ve škole nevyužit. Dle dotazníkového šetření však tuto aktivitu realizuje pouze 25 % škol. V opatřeních, která by školám pomohla, je nejčastěji zmíněno právě pořízení HW nebo SW. Praxe však ukazuje, že toto opatření samo o sobě nefunguje.

17.01.2020 13:25

Jak motivovat pedagogy ke vzdělávání v digitálních technologiích?

Z dotazníkového šetření realizovaného projektem P-KAP vyplynulo, že mezi nepříliš často prováděné aktivity v rámci oblasti Digitální kompetence ve školách je vypracování plánu pro vzdělávání pedagogů v oblasti práce a výuky s digitálními technologiemi (aktivitu realizuje pouze 25 % škol). To je však klíčová aktivita pro úspěšné začlenění DT do výuky.

17.01.2020 13:06

Dotazníkové šetření v souvislostech

V letech 2015 a 2018 proběhlo v rámci projektu P-KAP plošné dotazníkové šetření potřeb škol. Podívejte se na některé výsledky v oblasti Digitální kompetence i na doporučení a úspěšné příklady z praxe, jak překonávat překážky, na které školy narážejí. Případně proč a jak rozvíjet aktivity, jimž se školy zatím příliš nevěnují.

17.01.2020 13:03

Závěrečná konference projektu KIPR

Těšíme se na Vás 21. a 22. ledna v Konferenčním centru hotelu DUO na Praze 9.

17.01.2020 10:25

Financování programů zahraniční mobility

Zejména v rámci zahraniční mobility, která je nezávislá na projektové podpoře, mohou školy narážet na problém se zajištěním prostředků financování mobility žáků. Další pomoc a zejména finanční prostředky na zajištění mobility by dle dotazníkového šetření projektu P-KAP ze závěru roku 2019 ocenily dvě třetiny dotazovaných škol.

16.01.2020 12:40

Kde najít pomoc při organizaci školních projektů zahraniční mobility?

Nízká motivovanost středoškolských učitelů organizovat školní programy zahraničních mobilit může být také spojena s poměrně vysokou pravděpodobnost neúspěchu při podání projektové žádosti. Tento fakt způsobuje problémy téměř třetině dotázaných škol, ukázalo dotazníkové šetření projektu P-KAP v roce 2019.

16.01.2020 12:26

Čím zvýšit motivaci učitelů organizovat zahraniční mobilitu?

Nízkou motivovanost účastnit se programů zahraniční mobility vykazují nejen žáci (školy v dotazníkovém šetření P-KAP referují o 48 % žáků), ale i učitelé. Téměř třetina dotázaných vyučujících není dostatečně motivována pracovat nad rámec výuky, což je pro zajištění mobility naprosto zásadní, ať už se jedná o sestavení a podání projektové žádosti, či o hledání partnerů mobility a komunikaci s nimi.

16.01.2020 12:15

Téměř polovina středoškoláků nestojí o školní výjezd do zahraničí

Ze závěrů druhého dotazníkového šetření realizovaného v projektu P-KAP jasně vyplývá, že více než 60 % středních škol se pravidelně věnuje zahraniční mobilitě žáků. Přestože je mobilita poměrně běžným prvkem ve výuce škol, stále převládá mnoho překážek, se kterými se musí školy, zejména v začátcích, vyrovnat. Za jednu z nejčastějších překážek (uvádí 48 % škol vyjíždějících škol) je v dotazníkovém šetření překvapivě označována nízká motivovanost žáků účastnit se zahraničních výjezdů.

16.01.2020 11:45

Dotazníkové šetření v souvislostech

V letech 2015 a 2018 proběhlo v rámci projektu P-KAP plošné dotazníkové šetření potřeb škol. Podívejte se na některé výsledky v oblasti rozvoje výuky cizích jazyků i na doporučení a úspěšné příklady z praxe, jak překonávat překážky, na které školy narážejí. Případně proč a jak rozvíjet aktivity, jimž se školy zatím příliš nevěnují.

16.01.2020 11:45

Národní Institut Dětí a Mládeže - NIDM

Aktuality z webu Národního institutu dětí a mládeže - NIDM

Popis cesty

Jak se dostanete do místa konání Celostátního semináře na Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Za Černým mostem 3/362, Praha 9 – Hloubětín:

25.04.2016 12:10

Děti v ringu dnešního světa anglicky

Anglická verze publikace Děti v ringu dnešního světa shrnující výsledky Hodnotového výzkumu dětí od 6 do 15 let uskutečněného v letech 2010 a 2011 v rámci projektu Klíče pro život (NIDM)

30.03.2016 17:09

Informační centrum pro mládež

Informační centrum pro mládež

25.11.2015 09:26

Informační centrum pro mládež

Informační centrum pro mládež

25.11.2015 09:15

Informační centrum pro mládež

Informační centrum pro mládež

25.11.2015 08:45

Imformační centrum pro mládež

informační centrum pro mládež

25.11.2015 08:33

Ústavní péče

ústavní péče

11.11.2015 11:32

Ústavní péče

ústavní péče

11.11.2015 10:41

Organizace náhradní rodinné péče

náhradní rodinná péče

11.11.2015 10:30

Zdravotní pojišťovny

Zdravotní pojišťovna

10.11.2015 10:17

Chyba

Nelze nahrát RSS kanál