RSS KANÁL ORGANIZACÍ ZŘIZOVANÝCH MŠMT


Česká školní inspekce

Pronájem prostor a občerstvení, část pro rok 2020

/cz/Verejne-zakazky/Pronajem-prostor-a-obcerstveni,-cast-pro-rok-2020

20.02.2020 11:29

Prohlášení o ochraně údajů

/Prave-menu/Mezinarodni-setreni/PIRLS/Informace-o-setreni/Prohlaseni-o-ochrane-udaju

13.02.2020 14:37

Žádost o informaci ze dne 31. 1. 2020

/cz/Otevreny-urad-QL/Otevreny-urad/Poskytovani-informaci/Poskytnute-informace/Zadost-o-informaci-ze-dne-31-1-2020

10.02.2020 11:42

Tisk materiálů pro testování a tisk publikací

/cz/Verejne-zakazky/Tisk-materialu-pro-testovani-a-tisk-publikaci-(4)

06.02.2020 12:28

Tisk materiálů pro testování a tisk publikací

/cz/Verejne-zakazky/Tisk-materialu-pro-testovani-a-tisk-publikaci-(3)

03.02.2020 12:39

Žádost o informaci ze dne 18. 1. 2020

/cz/Otevreny-urad-QL/Otevreny-urad/Poskytovani-informaci/Poskytnute-informace/Zadost-o-informaci-ze-dne-18-1-2020

31.01.2020 11:11

Vyhlášení výběrového řízení - referent/ka školství, výchovy a vzdělávání odd. mezinárodních šetření

/cz/Kariera/Vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-referent-ka-skolstvi,

29.01.2020 08:31

Vyhlášení výběrového řízení - rada/odborný rada - kontrolní pracovník - Moravskoslezský inspektorát

/cz/Kariera/Vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-rada-odborny-rada-(51)

29.01.2020 08:20

Vyhlášení výběrového řízení - rada/odborný rada - školní inspektor/ka - Jihočeský inspektorát

/cz/Kariera/Vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-rada-odborny-rada-(50)

27.01.2020 17:36

Mezinárodní zpráva TALIS 2018 - český překlad

/Prave-menu/Mezinarodni-setreni/TALIS/Navazujici-aktivity/Mezinarodni-zprava-TALIS-2018

23.01.2020 08:38

Národní ústav pro vzdělávání, Národní ústav pro vzdělávání - články

RSS kanál stránek Národního ústavu pro vzdělávání RSS kanál článků publikovaných na stránkách Národního ústavu pro vzdělávání

Úspěšné strategie při modernizaci školního vybavení

Z dotazníkového šetření realizovaného v rámci projektu P-KAP v roce 2015 a 2018 vyplývá, že školy se stále potýkají s nedostatečným materiálně technických vybavením a to vnímají jako překážku rozvoje oblasti a realizace některých vzdělávacích i doplňkových činností školy. V roce 2018 konkrétně 39 % škol označilo za překážku nevhodné či žádné vybavení laboratoří, odborných učeben, dílen apod. (40 % v roce 2015) a 36 % škol nedostatek materiálů pro výuku polytechnických předmětů (34 % v roce 2015). Zároveň však respondenti v dotazníkovém šetření uvedli, že na většině škol (74 % škol v roce 2018, 73 % škol v roce 2015) jsou součástí polytechnických předmětů činnosti jako laboratorní cvičení, pokusy apod. Taková výuka se ovšem, má-li se přiblížit skutečné praxi, bez moderního vybavení neobejde.

21.02.2020 09:31

Jak řešit administrativní náročnost rekvalifikačního vzdělávání a zkoušek?

Z II. vlny dotazníkového šetření projektu P-KAP vyplynulo, že mezi nejméně realizované aktivity v rámci CŽU patří rekvalifikace (pokles o 6 p.b.). S nimi souvisí samotná příprava a realizace na zkoušky (pokles o 2 p.b.), což je s problematikou a administrativní náročností podle NSK a zákona 179/2006 Sb. (31 %). Jako časté překážky byly identifikovány nedostačující spolupráce s ÚP (13 %) a obtíže spojené se samotnou přípravou na zkoušky podle zákona (19 %). To také souvisí i s malým zájmem pedagogů o výuku v programech DV (34 %).

20.02.2020 10:10

Dotazníkové šetření v souvislostech

V letech 2015/16 a 2018 proběhlo v rámci projektu P-KAP plošné dotazníkové šetření potřeb škol. Podívejte se na některé výsledky v oblasti Rozvoje škol jako center celoživotního učení i na doporučení a úspěšné příklady z praxe, jak překonávat překážky, na které školy narážejí. Případně proč a jak rozvíjet aktivity, jimž se školy zatím příliš nevěnují.

20.02.2020 10:01

Polytechnika: motivovat a vzdělávat je třeba žáky, i učitele

Výstupy dotazníkového šetření projektu P-KAP, jehož se zúčastnilo 1293 SŠ a VOŠ, upozornily na problém klesajících znalostí i dovedností žáků ZŠ, kteří nastupují do středních škol, v oblasti polytechnického vzdělávání – jako překážku rozvoje oblasti jej uvedlo 58 % škol (v roce 2015 to bylo 56 %) a 49 % škol uvádí nezájem žáků školy o polytechnické vzdělávání (stejně jako v roce 2015). Zároveň však 34 % škol označilo jako překážku i to, že jejich pedagogové často nedokážou získat žáky pro polytechnické předměty a matematiku, 32 % škol pak připouští, že učitelé často sami nemají aktuální znalosti a dovedností v polytechnické oblasti (a to napříč různými typy škol).

19.02.2020 12:46

Dotazníkové šetření v souvislostech

V letech 2015/16 a 2018 proběhlo v rámci projektu P-KAP plošné dotazníkové šetření potřeb škol. Podívejte se na některé výsledky v oblasti Podpora polytechnického vzdělávání i na doporučení a úspěšné příklady z praxe, jak překonávat překážky, na které školy narážejí. Případně proč a jak rozvíjet aktivity, jimž se školy zatím příliš nevěnují.

19.02.2020 12:40

Jak systematicky podporovat čtenářské zkušenosti žáků

V rámci II. vlny dotazníkového šetření projektu P-KAP (2018) bylo mimo jiné zjišťováno, na kterých činnostech se školy v rámci rozvoje čtenářské gramotnosti aktivně podílí. Z výsledků vyplynulo, že v poměrně velké míře nabízejí pomoc žákům s vlastním výběrem četby (76 %) a také se ve výuce zaměřují na práci s beletristickými texty (73 %). Z šetření nelze usuzovat na to, jak tyto aktivity škol ovlivňují čtenářské preference i celkový přístup žáků k četbě (např. ve smyslu zvýšení četnosti setkávání s delšími, souvislými texty) a zda jsou součástí koordinované koncepce rozvoje čtenářské gramotnost. Je ale překvapivé, že pouze 30 % škol využívá ve výuce dílny čtení a jen 38 % škol spolupracuje systematicky s místními knihovnami.

 

18.02.2020 10:49

Funkční čtení a jak ho dostat do výuky napříč předměty

Z II. vlny dotazníkového šetření potřeb škol (2018) projektu P-KAP vyplynulo, že mezi nepříliš často realizované aktivity v rámci rozvoje čtenářské gramotnosti ve školách patří realizace dílen čtení ve výuce a výuka čtenářských strategií. Přestože se jedná o metody účinně rozvíjející čtenářskou gramotnost žáků a studentů, dle výše uvedeného dotazníkového šetření realizuje dílny čtení ve výuce pouze 30 % škol, což je stejné procento škol, které se věnuje výuce čtenářských strategií. Výstupy šetření dále ukázaly na to, že 24 % škol při realizaci činností v rámci rozvoje čtenářské gramotnosti naráží na chybějící spolupráci mezi učiteli a 29 % škol na chybějící koordinaci problematiky napříč školou. Praxe však ukazuje, že bez koordinované a mezipředmětové spolupráce učitelů na rozvoji čtenářské gramotnosti žáků a studentů je dosahování žádoucích změn ztížené, ne-li nemožné.

18.02.2020 10:44

Dotazníkové šetření v souvislostech - ČG

V letech 2015/16 a 2018 proběhlo v rámci projektu P-KAP plošné dotazníkové šetření potřeb škol. Podívejte se na některé výsledky v oblasti Čtenářská gramotnost i na doporučení a úspěšné příklady z praxe, jak překonávat překážky, na které školy narážejí. Případně proč a jak rozvíjet aktivity, jimž se školy zatím příliš nevěnují.

18.02.2020 10:39

Informační systém: ukončení veřejné konzultace

Dne 31. 1. 2020 skončila veřejná konzultace informačního systému projektu MOV. Během ní projekt získal užitečné připomínky, které pomohou systém přizpůsobit potřebám učitelů středních odborných škol. 

07.02.2020 16:00

Vzdělávání pedagogů na téma: Jak ošetřit třídní klima?

Téma školního klimatu sice není v dotazníkovém šetření P-KAP obsaženo, ale ze zkušeností z tzv. Mapování stavu inkluzivního vzdělávání na SŠ a VOŠ i z analýzy dat získaných z výkaznictví MŠMT lze odvodit, že předčasné odchody jsou na středních školách, obzvláště v některých krajích, problémem. Mohou mít řadu příčin, ukazuje se však, že často je jí špatná atmosféra ve třídáchS tím velmi úzce souvisí téma vytváření prostředí bezpečného pro všechny a schopnost pedagogů i vedení školy včas rozpoznat a řešit problémy spojené s třídní dynamikou a nastavením vztahů ve škole či třídním kolektivu. Co jim může pomoci?

07.02.2020 12:52

Národní Institut Dětí a Mládeže - NIDM

Aktuality z webu Národního institutu dětí a mládeže - NIDM

Popis cesty

Jak se dostanete do místa konání Celostátního semináře na Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Za Černým mostem 3/362, Praha 9 – Hloubětín:

25.04.2016 12:10

Děti v ringu dnešního světa anglicky

Anglická verze publikace Děti v ringu dnešního světa shrnující výsledky Hodnotového výzkumu dětí od 6 do 15 let uskutečněného v letech 2010 a 2011 v rámci projektu Klíče pro život (NIDM)

30.03.2016 17:09

Informační centrum pro mládež

Informační centrum pro mládež

25.11.2015 09:26

Informační centrum pro mládež

Informační centrum pro mládež

25.11.2015 09:15

Informační centrum pro mládež

Informační centrum pro mládež

25.11.2015 08:45

Imformační centrum pro mládež

informační centrum pro mládež

25.11.2015 08:33

Ústavní péče

ústavní péče

11.11.2015 11:32

Ústavní péče

ústavní péče

11.11.2015 10:41

Organizace náhradní rodinné péče

náhradní rodinná péče

11.11.2015 10:30

Zdravotní pojišťovny

Zdravotní pojišťovna

10.11.2015 10:17

Chyba

Nelze nahrát RSS kanál