Kategorie příspěvků

Minimalizovat
Skip Navigation Links.
Collapse   Management (3541) Management (3541)
Collapse      Resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu (573) Resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu (573)
Collapse  Pakt zaměstnanosti Libereckého kraje (17) Pakt zaměstnanosti Libereckého kraje (17)
Dokumenty (4)
Orgány Paktu zaměstnanosti (7)
Collapse      Strategické dokumenty ve vzdělávání (186) Strategické dokumenty ve vzdělávání (186)
Celostátní koncepční dokumenty (33)
Krajské koncepční dokumenty (65)
Ostatní krajské dokumenty (43)
Studie a analýzy (21)
Výroční zprávy (17)
Collapse     Přijímací řízení (201) Přijímací řízení (201)
Metodické materiály (13)
Materiály pro ředitele SŠ (11)
Collapse    Vzdělávání a výchova (1741) Vzdělávání a výchova (1741)
Předškolní vzdělávání (349)
Základní vzdělávání (690)
Střední a vyšší odborné vzdělávání (665)
Speciální vzdělávání (270)
Vzdělávání žáků-cizinců (76)
Základní umělecké vzdělávání (84)
Další vzdělávání (279)
Dotační programy (93)
Prevence rizikového chování (118)
Společné vzdělávání (49)
Školní stravování (51)
Česká školní inspekce (49)
Collapse Ekonomika (741)Ekonomika (741)
Ekonomika, účetnictví a provoz škol (170)
Granty a dotace (359)
Collapse Rozpočet regionálního školství (215)Rozpočet regionálního školství (215)
Školy a školská zařízení zřizované Libereckým krajem (113)
Školy a školská zařízení zřizované obcemi LK (130)
Collapse Evropské fondy (233)Evropské fondy (233)
ERASMUS + (18)
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (141)
Collapse OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (45)OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (45)
Globální granty (20)
Přeshraniční spolupráce (10)
Informace od obcí s rozšířenou působností (7)
Collapse Informace pro zřizovatele škol (ORP) (110)Informace pro zřizovatele škol (ORP) (110)
Formuláře (2)
Konkurzy, výběrová řízení (27)
Collapse Obecně závazné dokumenty (45)Obecně závazné dokumenty (45)
BOZP (12)
GDPR (6)
Vyhlášky, předpisy (21)
Collapse Projekty Libereckého kraje (396)Projekty Libereckého kraje (396)
TechUp (73)
Hodnocení kvality vzdělávání v Libereckém kraji (1)
Informační a vzdělávací portál Libereckého kraje (3)
Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje (NAKAP LK I) (56)
Poradenství v Libereckém kraji (19)
Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje (KAP LK) (197)
Tvorba Strategie a SAP v oblasti rozvoje lidských zdrojů (10)
Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků (2)
Školení, kurzy pro management (110)

Management

Minimalizovat
RssIcon
Od Erika Hladiková dne 19.11.2019 14:34
Připomínáme,   že   nejpozději  do 2.prosince  2019  musí   být    zaslán  poslední    odvod  odpisů z  nemovitého  majetku   na    účet  č. 19-7964000277/0100,  v. s. 212214xx (číslo organizace). Úprava příspěvku od zřizovatele na odpisy svěřeného majetku pro rok 2019 byla schválena Radou Libereckého kraje dne 17. 9. 2019 usnesením č. 1693/19/RK. Tato úprava příspěvku na odpisy Vám byla sdělena datovou zprávou odeslanou dne 20. 9. 2019.

...
Od Kamila Löfflerová dne 19.11.2019 14:23
Rozpis finančních prostředků na přímé NIV – listopad a prosinec pro školy a školská zařízení zřizované...
Od Kateřina Parmová dne 19.11.2019 13:13
Rozpis dotace finančních prostředků na přímé NIV – záloha na dotaci na měsíce listopad a prosinec pro...
Od Edita Svobodová dne 19.11.2019 11:44
 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

v pátek 10. 01. 2020 od 13,30 do 17,30 hodin

v sobotu 11....
Od Petra Karbanová dne 19.11.2019 9:25
NIDV Liberec Vás zve na VP „Metody k obohacení hodin čtení pro rozvoj čtenářské gramotnosti na 1. stupni...
Od Dana Štěpánová dne 15.11.2019 13:26
Jeden svět na školách pořádá pro vyučující základních a středních škol konferenci k mediálnímu vzdělávání...
Od Jakub Karásek dne 15.11.2019 13:17
Den otevřených dveří na ZŠ a MŠ logopedické v Liberci proběhne ve čtvrtek 28. 11. 2019 od 8:00 do 16:00...