Kategorie příspěvků

Minimalizovat

Žáci a rodiče

Minimalizovat
RssIcon
Od Dana Štěpánová dne 15.1.2021 10:37
Vyhlášení pokusného ověřování organizace a průběhu modelu vzdělávání umožňujícího dosažení středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou podle vybraných RVP oborů středního vzdělání kategorie stupně dosaženého vzdělání L0 a H...
Od Eva Kotková dne 15.1.2021 7:51
MŠMT opravilo chybu v psaní ve výroku opatření obecné povahy č. j. MSMT-43073/2020-3 upravujícím...
Od Zuzana Vereščáková dne 14.1.2021 9:59
Od Eva Kotková dne 13.1.2021 15:19
Cermat připravil ilustrační testy jednotné přijímací zkoušky pro rok 2021. Testy je možné využít k procvičování...
Od Eva Kotková dne 13.1.2021 14:51
Cermat zveřejnil závěrčnou souhrnnou zprávu k jednotným přijímacím zkouškám, které se konaly ve školním...
Od Petra Karbanová dne 13.1.2021 14:20
Program Talnet Národního pedagogického institutu otevřel přihlášky do jarních běhů T-kurzů. Jedna z novinek...
Od Zuzana Vereščáková dne 7.1.2021 15:50
Jeden z nejdůležitějších termínů pro žáky 9. ročníků základních škol a budoucích žáků škol středních se nezadržitelně blíží a zbývá už jen několik málo týdnů, po které si lze podat přihlášku na střední školu bez talentové zkoušky – nejzazší termín je 1. března 2021. S výběrem té nejlepší školy může každému pomoci veletrh EDUCA ONLINE.

...
Od Iva Krupauerová dne 6.1.2021 15:23
Školní kola proběhla dne 17. prosince 2020, a to vzhledem ke koronavirové epidemii v průběhu celého dne,...
Od Eva Kotková dne 5.1.2021 11:54
MŠMT upravilo opatřením obecné povahy přijímací řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou a do oborů...